Informatie: Uw browser accepteert geen cookies. Om producten toe te voegen aan uw winkelmandje dient uw browser cookies te accepteren.
De Klank van Kleuren, een reis van de verbeelding - leesboekZomerTOPboek nummer 2

De Gouden Weken, groepsvorming en ouderbetrokkenheid


De Gouden Weken, groepsvorming en ouderbetrokkenheid
Bekijk grote afbeeldingPrijs per eenheid (stuk):

€ 22,95


Stel een vraag over dit product

Klik hier voor de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van 'de Gouden Weken'.
Klik hier om de volledige recensie te lezen van Joke Verwoerd van LBBO.

De Gouden Weken


De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Dit boek laat zien hoe het werkt en waarom het werkt. Daarnaast vormt het een handzaam en overzichtelijk geheel vol instrumenten om de groepsvorming en het oudercontact goed te laten verlopen. Je kunt het zien als de basis voor het werken met groepen leerlingen.

film de gouden weken.jpgBij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag.

De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak. Inzichten vanuit het Groepsontwikkelingsmodel van Tuckman en de behoeftepiramide van Maslow spelen een voorname rol bij de fases van groepsvorming. Deze inzichten worden op een praktische en concrete manier vertaald naar de onderwijspraktijk, waarbij energizers en coöperatieve leervormen een belangrijke rol spelen.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan effectief klassenmanagement, waarbij onder andere inzichten van Marzano’s meta-analyse benut worden.
Wat betreft de oudercommunicatie krijgt Mehrabian’s theorie over de effecten van verbale en non-verbale communicatie de nodige aandacht. Ook besteden we aandacht aan de basishouding bij oudercommunicatie en maken we gebruik van oplossingsgerichte gespreksprincipes.

Ouderbetrokkenheid:
In het boekje ‘De Gouden Weken’ wordt aandacht besteed aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. Ten aanzien van ouderbetrokkenheid wordt met name ingegaan op het voeren van gesprekken met ouders en de typen ouders die wij tegenkomen op de school. Beide onderdelen zijn aspecten van ouderbetrokkenheid op school.

Over de auteur:
Boaz Bijleveld heeft ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders bij het stimuleren van een positieve groepsvorming. Hij wordt zowel preventief als curatief ingezet. Ook verzorgt hij diverse trainingen en cursussen, variërend van weerbaarheidtrainingen met leerlingen tot teamcursussen over oplossingsgericht werken en groepsvorming met leerkrachten of ouders. Naast het verzorgen van groepsbijeenkomsten werkt hij ook op individuele basis met leerlingen. Binnen de leerlingenzorg wordt hij ingezet bij het uitvoeren van psychologisch, didactisch en diagnostisch onderzoek.

Uitvoering: boek, 80 pagina's
Auteur: Boaz Bijleveld

Klantrecensie:

Met dit boek wil de auteur een methodiek introduceren om in de eerste weken van het schooljaar het contact en de communicatie over en weer tussen leerlingen en leerkrachten zo te kneden dat er een heel schooljaar lang een fijne sfeer heerst in de klas. Dat lees je op de achterflap van het boek. Voor deze missie – want zo kun je het wel noemen –is hij niet over een nacht ijs gegaan. Dat kun je eerst en vooral al afleiden aan de auteurs die hij in zijn bibliografie vermeldt. We treffen zowel kleppers als Maslow, Marzano en Pameijer aan naast een aantal mindere goden. Toch meer dan voldoende om te kunnen  spreken van een evidence based boek. Daarenboven is hij voor de groepsvormende activiteiten onder andere de mosterd gaan halen bij de Vlaamse Leefsleutels en de Nederlandse Stichting Lions Quest (Cfr. Leefstijl, de Nederlandse tegenhanger van de Vlaamse Leefsleutels). Wat dan weer de garantie is voor een voldoende practice based boek. Een boek met een stevig fundament, dat mag je wel zeggen. Dit boek heeft zeker een grote praktijkwaarde: met het aangereikte kader en de daaraan gekoppelde praktische activiteiten kan iedere leerkracht aan zijn professionaliteit werken. Aangezien ook in Vlaanderen de eerste weken gouden weken zijn, kan ik dit boek alleen maar aanbevelen.
Lieven CoppensKlant recensies:

niels  (Tuesday, 21 May 2013)
Waardering: 5
Het is een fijn boek, waarin helder wordt omschreven, hoe je in de eerste vier schoolweken aan de slag kan gaan met groepsvorming. Het bevat
duidelijke schema's en verzichten, waar je meteen mee aan de slag kunt gaan. Ik ben het met de schrijver eens, dat het boek geschikt is voor PO en VO.
Een poosje geleden heb ik een presentatie bijgewoond van Robin van Galen, de gouden waterpolocoach. Hij sprak ook over het model van Tuckman. Ik vond
dat toen meteen een mooi model. Daarom ben ik heel blij met dit handzame boek waarin dit model heel duidelijk uitgewerkt wordt. Een aanrader voor elke
school! Joke Verwoerd

Een boek over groepsvorming in het basisonderwijs en het belang van oudercontacten. De auteur is van mening dat
tijdens de eerste vier weken de manier waarop de groep leerlingen zich vormt van cruciaal belang is en dat het contact tussen ouder en leerkracht
hierin erg belangrijk is. Hij maakt duidelijk dat de wisselwerking tussen leerkracht en ouder medebepalend is voor de prestaties en het welbevinden
van het kind. De auteur presenteert een stappenplan waarmee leerkrachten de eerste vier weken – ‘de gouden weken’ – vorm kunnen geven. Het
bestaat uit suggesties voor groepsvormende activiteiten, voor regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag. Ook staan in het
boek handvatten voor het voeren van gesprekken met ouders (door het hele jaar heen): hij beschrijft de basishouding en geeft aan hoe je ouders kunt
communiceren om ze te bereiken en het contact op te bouwen. De auteur is psycholoog en onderwijsadviseur bij Cedin, een bedrijf dat trainingen en
advies biedt aan het onderwijsveld. Het boek is geschreven voor leerkrachten en andere functionarissen binnen het onderwijs. Met bronmelding. NBD
Biblion
Misschien ook iets voor u


SOEMO compleet!
SOEMO compleet!
€ 399,95

Verbindend Leiderschap in een Uitdagende Groep
Verbindend Leiderschap in een Uitdagende Groep
€ 36,50

Rekendanslessen
Rekendanslessen
€ 67,95
ZoekenNieuwsbrief


Klik hier om je aan te melden op de nieuwsbrief.


Winkelmandje

Uw mandje is momenteel leeg. 
Snel contact
 (088) 0200 300
 mail@eduforce.nl