Eduforce en Cedin

Eduforce en Cedin: een sterke combinatie

Uitgeverij Eduforce ontwikkelt uitgaven voor hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en meer.

Eduforce opereert als zelfstandige uitgeverij, maar is wel onderdeel van Cedin. De kracht van deze combinatie is dat Eduforce, als enige in Nederland, unieke producten uitgeeft, vooral op het terrein van hoogbegaafdheid. De uitgeverij staat bekend om zijn inhoudelijke kennis van de uitgaven voor het onderwijs.

Er is een sterke koppeling tussen Eduforce uitgaven en de Cedin-dienstverlening. De onderwijsadviseurs zijn betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en staan voor scholen klaar om trainingen en implementatietrajecten op maat te verzorgen.

Niels Bron


De onderwijsadviseurs van Cedin bieden scholing en begeleiding aan leerkrachten en directies en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

Gerelateerde trainingen:

Training en advies op maat - Cedin

Back to Top