Winkelwagen

Combi-pakket Spellingchecker

Dit combi-pakket bevat de Behandelmap Spellingchecker en handige materialen die u bij de behandeling van spellingzwakke kinderen kunnen ondersteunen.

De set bestaat uit de volgende Spellingchecker materialen: 
- Behandelmap Spellingchecker 
- Spellingwaaier
- Klanksymbolen Spellingchecker 
- Spellingmuurpakket Spellingchecker 


Gedegen spellingonderwijs 
Met de materialen van Spellingchecker leren kinderen
planmatig en systematisch spellen. Door de consequente
stap-voor-stap aanpak leert het kind de spellingcategorie
herkennen en kan het de juiste spellingstrategie toepassen.
Vanaf groep 4, methode onafhankelijk.

  • Omschrijving
  • Specificaties
  • Reviews

Beschrijving van de materialen

Behandelmap Spellingchecker 
Zeer geschikt voor het remediëren van spellingzwakke kinderen en dyslecten!
Ruim 400 pagina’s met lessen voor alle spellingcategorieën van de basisschool. Voor elke spellingcategorie is er een behandelsessie met bijbehorende  huiswerkbladen (inoefenbladen). Er wordt steeds gewerkt vanuit het klanksysteem: wat hoor ik? De klanken worden visueel ondersteund met een symbool, zodat de spellingregels als een logische puzzel kunnen worden uitgelegd.

• De spellingcategorieën worden expliciet aangeboden en ingeoefend op woord- en zinsniveau.
• De spellingcategorieën zijn uitgewerkt op verschillende niveaus, zodat een transfer van de aangeleerde kennis kan plaatsvinden naar langere en/of moeilijker woorden.
• Benodigde materialen staan overzichtelijk boven de behandelsessie en het huiswerkblad vermeld.
• Bij de meeste spellingafspraken is een laag en een hoger niveau en kan gekozen worden voor intensief of minder intensief oefenen (respectievelijk 4 of 2 oefenmomenten). Zo kan goed worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.

De map bevat veel ondersteunende materialen die kinderen helpen bij de denkstappen die nodig zijn voor een correcte spelling, zoals registratiebladen, letter- , strategie- en categoriekaarten.
De behandelmap wordt gebruikt in combinatie met de Spellingchecker en/of de Spellingwaaier.

Spellingwaaier
Handige steunkaarten waarop (de verkorte) spellingafspraken uit de Spellingchecker staan afgebeeld. Met de Spellingchecker werkwijze leert de leerling een spellingprobleem herkennen: welke moeilijkheid zit in dit woord? Welke strategie hoort erbij? Door iedere keer dezelfde stappen te nemen, wordt een systematiek aangeleerd. Deze werkwijze stimuleert het spellingbewustzijn. 
De steunkaarten worden met een boekschroef bij elkaar gehouden. De waaier kan in zijn geheel worden uitgereikt; de leerling draait bij een spellingmoeilijkheid de benodigde steunkaart naar voren. Een kaart kan ook op het moment dat een bepaalde spellingcategorie wordt behandeld aan de leerling worden gegeven. 
Door de mogelijkheid spellingafspraken gefaseerd aan te bieden is de waaier niet alleen goed te gebruiken naast elke methode maar ook tijdens de remedial teaching of dyslexiebehandeling.

Klanksymbolen Spellingchecker 
Klanksymbolen zijn een visuele weergave van klanken. Het aangeven van klanken in symbolen biedt ondersteuning bij het doorgronden en consequent toepassen van de spellingregels. 

Om spellingregels toe te kunnen passen, is het belangrijk dat een kind de verschillende klanken auditief kan onderscheiden (korte klanken, lange klanken, medeklinkers etc.). De uitspraak van een klank wordt bepaald door de plaats die de klank inneemt tussen de andere klanken in een woord. Denk maar aan de e in december die een lange, korte én stomme klank aangeeft. 
Het feit dat één letter verschillende klanken kan hebben en het feit dat de schrijfwijze van de lange klanken bepaald wordt door de plaats die de klank inneemt tussen de andere klanken in een woord, levert een complex spellingsysteem op. 
De klanksymbolen zijn op blokjes verkrijgbaar. Hiermee kan het kind een woord vanuit de klankstructuur ‘opbouwen’.

De set met bouwsteentjes bestaat uit 62 witte blokjes en 26 oranje blokjes.

Oranje blokjes: de stomme klanken: stomme e (•), be-, ge-, ver-, -je, -pje, -tje, -ig, -lijk 
Witte blokjes: lange en korte klanken, twee-, drie- en viertekenklanken en alle medeklinkers


Spellingmuurpakket Spellingchecker 
In groep 4 waar begonnen wordt met het spellingonderwijs vanuit een methode, kan naast het gebruik van de spellingmethode gekozen worden voor een spellingmuur. De vier woordgroepen (Hoorwoorden, Net als woorden, Regelwoorden en Weetwoorden) worden letterlijk de klas in gebracht door de symbolen aan de wand te hangen. Telkens als er een nieuwe spellingafspraak wordt behandeld, plaatst de leerkracht een steunkaart met de betreffende afspraak bij de juiste woordgroep.

Voor de opbouw van de spellingmuur is een pakket verkrijgbaar met grote afbeeldingen van de volgende materialen:

•  Woordgroepkaarten: Hoor-, Net als-, Regel- en Weetwoorden
•  Spellingstappenplan
•  Klankenschema
•  Spellingwaaier, alle kaarten met de spellingafspraken

Samen met de kinderen kan elke stap die leidt tot de juiste spelling van een woord worden gevisualiseerd. Tijdens het schrijven van eigen teksten kunnen de kinderen de spellingmuur raadplegen. Door de leerjaren heen bouwt de spellingmuur steeds verder op.

Specificaties
Product Naam Combi-pakket Spellingchecker
Art.nr. 57770
ISBN nummer 978-94-92131-89-8, 978-94-92131-53-9, 978-94-92131-90-4, 978-94-91510-33-5
Uitvoering Pakket met de Behandelmap, Klanksymbolen, Spellingmuur en Spellingwaaier
Auteur Nicole Neels
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Combi-pakket Spellingchecker
Uw waardering


Gerelateerde Berichten