Een werkstuk maken… Een boekbespreking houden… Of een spreekbeurt…

Een werkstuk maken… Een boekbespreking houden… Of een spreekbeurt…

Waar moest Anjo beginnen? Waarover wilde ze iets opschrijven of iets vertellen? ‘Jullie krijgen zes weken de tijd,’ had meester gezegd. ‘Dat lijkt veel, maar voor je het weet, is het om. Begin dus op tijd.’

Anjo zag hoe sommige kinderen uit de klas met elkaar zaten te smoezen. ‘Wie al een onderwerp of een boek weet, mag het zeggen.’ Meester pakte een vel papier en schreef hun namen op. ‘Volgende week wil ik het van iedereen weten.’ Anjo zuchtte. Voorlopig wist ze het zelf nog niet.

Drie praktische werkboeken vol tips en trucs

Met de drie praktische werkboeken vol tips en trucs lukt het iedere leerling om van een spreekbeurt, een boekbespreking, een boekverslag of een werkstuk een feestje te maken. Aan de hand van overzichtelijke stappenplannen wordt de leerling stap voor stap meegenomen in de voorbereiding en uitvoering. Zo wordt het gemakkelijk om te leren hoe het moet en structuur te leren zien in de opbouw.

Sommige stappen lijken wellicht erg voor de hand liggend. Natuurlijk moet je voor een boekbespreking eerst een boek uitkiezen. Maar wat als een leerling thuis niet veel boeken heeft? Niet voor alle kinderen is het zo vanzelfsprekend om naar een bibliotheek te gaan en niet iedere school heeft een BOS (Bibliotheek Op School).

De (vaak praktische en eenvoudige) tips kunnen een leerling snel houvast en ideeën geven.

Stappenplan

Is een stap al (snel) duidelijk? Ligt het voor de leerling voor de hand? Dan kan gewoon de uitleg overgeslagen worden en alleen de betreffende stap worden uitgevoerd.

Verdieping

Voor meer uitleg over een stap of voor meer verdieping in een onderdeel, kan de tekst van het betreffende hoofdstuk worden gelezen en gebruikt. Deze teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven en voor alle leerlingen bruikbaar als hulp bij een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking.

Makkie! laat zeker voldoende ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en verdieping bij het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt of boekbespreking. Behalve voor leerlingen én leerkrachten van groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs is Makkie! ook te prima te gebruiken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Brigitte Bosman