Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?
02
Oct

Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

Vraag leerkracht

Ik heb een overzicht waarmee je kunt bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor Levelwerk. Dat zijn de kinderen die bij doortoetsen (+ 6 maand) nog steeds een I of II scoren op Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde.

Lees artikel