Winkelwagen

Nieuws

 1. Snelle screening Sidi PO
  12
  Oct

  Snelle screening Sidi PO

  Moeten wij de snelle screening ook weer invullen voor de leerlingen bij wie dat vorig schooljaar is gedaan en bij wie er vervolgstappen uitgekomen en gezet zijn?

  Jan Kuipers, auteur Sidi PO

  Vraag van een gebruiker over snelle screening:

  Wij werken sinds halverwege vorig jaar met Sidi PO. We hebben vorig schooljaar in alle groepen voor 33% van de kinderen de snelle screening ingevuld. Bij sommige kinderen zijn er vervolgstappen gezet. Bij enkele zijn er vervolgstappen gezet t/m bijvoorbeeld stap 9. Met een aantal leerlingen zijn we nog bezig met het zetten van vervolgstappen.

  Lees artikel
 2. SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing
  09
  Mar

  SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing

  SiDi PO en betrouwbaarheid

  Jan Kuipers, auteur SiDi PO

  In hoeverre is SiDi PO betrouwbaar, met andere woorden: krijg je met het invullen van de lijsten een reëel beeld van de leerling?

  Internationaal onderzoek geeft aan dat een combinatie van verschillende methoden de beste resultaten oplevert in de signalering.

  Lees artikel
 3. Tijd voor verrijking: hoe maak je 1,5 uur per dag vrij voor Levelwerk
  09
  Mar

  Tijd voor verrijking: hoe maak je 1,5 uur per dag vrij voor Levelwerk

  Tijd voor verrijking

  We kregen van een school de volgende vraag: “In de handleiding van Levelwerk wordt gesteld dat je gemiddeld één tot anderhalf uur per dag in moet ruimen voor verrijkingswerk. Bij ons op school zijn de meeste groepen best ver met compacten, herhalingslessen vervallen, ze maken lang niet alles van de lessen etc. Maar dan lukt het echt niet om aan die tijden voor Levelwerk te komen. Wat kunnen we beter doen?”

  Antwoord van Jan Kuipers

  Er zijn verschillende manieren om een goed en passend aanbod te realiseren.

  Lees artikel
 4. De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’
  29
  Dec

  De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’

  De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’

  Ragnild Zonneveld, onderwijsadviseur hoogbegaafdheid en auteur van Spiegelschrift

  Max haalt zijn smalle schouders op en verbergt zijn fronsrimpel achter zijn sluike haar. Hij kijkt naar beneden en is niet van plan om meer te zeggen. Ik stap over naar een ander onderwerp. Meteen klaart zijn gezicht op en doet hij weer enthousiast mee. Dat zet mij aan het denken.

  Lees artikel
 5. Executieve functies trainen met F1 cards
  10
  Nov

  Executieve functies trainen met F1 cards

  Executieve functies trainen met F1 Cards

  Bouke van der Meulen, auteur F1 cards en Leren leren racespel


  Juist voor meer- en hoogbegaafden is het belangrijk om een weloverwogen aanpak aan te leren waarbij ruimte is voor autonomie, interesse en ondersteuning. Zij racen over het algemeen door hun schoolwerk en behalen daardoor niet altijd het beste resultaat of lopen later zelfs vast.

  Lees artikel
 6. Let’s chat – nu met uitbreidingsset
  06
  Oct

  Let’s chat – nu met uitbreidingsset

  Let’s chat – nu met uitbreidingsset

  Bouke van der Meulen, auteur van Let's chat, Leren leren racespel en Divergento

  Als leerkracht ben ik altijd nieuwsgierig naar de kinderen in mijn klas. Hoe voelen ze zich, hoe denken ze over school, wat willen ze (later) bereiken, waar zijn ze trots op, wat doen ze het liefst en hoe gaan ze om met vrienden?

  Lees artikel
 7. Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.
  29
  Sep

  Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.

  Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.
  Voor iedereen van 7-99 jaar.


  Bouke van der Meulen, auteur van Divergento, F1 Cards en Let's chat.

  Daar komen de kaartjes van Divergento! op tafel. De kaartjes worden flink gehusseld en omgekeerd neergelegd op tafel. Dan pakken drie spelers elk zes kaartjes uit de pot en beginnen aan het woordspel Divergento!

  Lees artikel
 8. 5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep
  09
  Jun

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep

  Ragnild Zonneveld, onderwijsadvisuer hoogbegaafdheid.

  Heb je in jouw groep ook peuters die heel slim zijn en verder lijken te zijn dan de andere kinderen? Ze lijken al toe aan de basisschool. Ze stellen vragen die je niet verwacht en spelen liever met oudere kinderen.

  Lees artikel
 9. Levelwerk - begeleiding door de leerkracht
  06
  Apr

  Levelwerk - begeleiding door de leerkracht

  Begeleiding door de leerkracht

  Vraag van een school:
  Wij werken met levelwerk en wij merken dat het uitvoeren van levelwerk ongeveer 1 á 1,5 uur per dag kost. Nu is onze vraag: wat is jullie ervaring qua begeleidingsuren van levelwerk aan een groepje leerlingen?

  Antwoord van Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid:
  Levelwerk is geen leerlijn voor uitsluitend zelfstandig werken. Bij zelfstandig werken werkt de leerling aan opdrachten, waarbij er sprake is van een gerealiseerd leerniveau.

  Lees artikel
 10. Update SiDi PO: nieuwe lijst
  14
  Feb

  Update SiDi PO: nieuwe lijst

  Overgang van po naar vo, nieuwe lijst in SiDi PO 

  Jan Kuipers, auteur van SiDi PO

  Binnenkort start de fase van de aanmelding voor het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen. Spannend voor leerlingen en ouders, want het is een belangrijke stap. De verplichte Eindtoets is een onderdeel, maar goede informatie van de leerkracht is minstens zo belangrijk. Voor hoogbegaafde leerlingen kan deze stap soms moeizaam verlopen.

  Lees artikel
 11. Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief
  08
  Feb

  Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief

  Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief

  Ragnild Zonneveld, auteur van Spiegelschrift

  In de dagelijkse praktijk zie ik vaak hoogbegaafde kinderen, die om de een of andere reden tegen knelpunten in hun ontwikkeling zijn aangelopen. Die zijn vastgelopen in het onderwijs en/of in zichzelf. Hoogbegaafdheid lijkt daarin regelmatig de verklarende factor, maar is zelden de enige.

  Lees artikel
 12. 5 tips voor het omgaan met slimme peuters
  01
  Feb

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters

  Sherrill Woldberg, auteur van Peuterplus

  Heb je in jouw groep ook peuters die eigenlijk al “klaar” zijn met spelen? Ze stellen vragen die je niet verwacht op hun leeftijd en bouwen de meest creatieve bouwwerken van de blokken. De kinderen van de BSO worden voor hen steeds interessanter en daar spelen ze veel liever mee.

  Lees artikel
 13. De Zilveren Weken van 2021
  21
  Jan

  De Zilveren Weken van 2021

  De Zilveren Weken van 2021

  Boaz Bijleveld, auteur van De Gouden Weken

  Vol goede moed zijn we weer begonnen. Voor mij natuurlijk een uitgelezen kans om juffen, meesters en docenten nog wat te prikkelen.

  Lees artikel
 14. Schrijftalent inzetten om anderen te ontroeren
  22
  Dec

  Schrijftalent inzetten om anderen te ontroeren

  Itie van den Berg, auteur van Struis de Schrijfvogel

  Schrijftalent inzetten om anderen te ontroeren, dat deed de nieuwe Minidichter van de gemeente Noordenveld Lisa Scholten. Hoe creatief kan creatief schrijven zijn. Lees voorbeelden en tips over de schrijfkalender Stuis de Schrijfvogel.

  Lees artikel
 15. Jaarlijkse groepssignalering Sidi PO weer mogelijk
  23
  Nov

  Jaarlijkse groepssignalering Sidi PO weer mogelijk

  Jaarlijkse screening weer mogelijk

  Jan Kuipers, auteur van SiDi PO


  Met de Sidi PO neem je de jaarlijkse screening af door de lijst "snelle screening" voor alle leerlingen in te vullen. Maar is dat de enige en goede manier?

  Lees artikel
 16. Hoe herken je het verschil tussen een pientere en een hoogbegaafde leerling?
  19
  Nov

  Hoe herken je het verschil tussen een pientere en een hoogbegaafde leerling?

  Bouke van der Meulen, auteur Let’s chat

  Deze vraag kwam bij een teambijeenkomst over hoogbegaafdheid ter sprake. Er werd een lijstje met de kenmerken van pientere en hoogbegaafde leerlingen getoond. Ik vond de benadering niet erg overtuigend. Moet je dit lijstje afvinken om te zien waar de leerling het best past? Klopt de indeling op het lijstje? Zou de opsomming van kenmerken niet uitgebreider zijn?

  Lees artikel
 17. De drie kritieke momenten in de basisschool
  31
  Oct

  De drie kritieke momenten in de basisschool

  Voor cognitief talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen zijn er op school drie momenten die spannend zijn: de start in groep 1, de overgang van groep 2 naar 3 en de overgang van groep 5 naar 6.

  Jan Kuipers, auteur van Sidi PO

  Lees artikel
 18. Hoe implementeer je Levelwerk op school?
  27
  Oct

  Hoe implementeer je Levelwerk op school?

  Hoe implementeer je Levelwerk op school?

  Misschien overweeg je om te starten met Levelwerk. Of heb je Levelwerk aangeschaft en vraag je je af hoe je de kinderen het beste begeleidt. We helpen je graag op weg om Levelwerk op school te implementeren. Ragnild Zonneveld, Martijn Nouwens en Angelique van der Hoogt begeleiden scholen bij de implementatie van Levelwerk.


  Lees artikel
 19. Nieuwe rekenuitdaging voor jonge slimmeriken
  25
  Oct

  Nieuwe rekenuitdaging voor jonge slimmeriken

  Emmi Visser, auteur Denken in Getallen

  Goed nieuws voor basisschoolleerlingen die snel kunnen leren: de nieuwe rekenmethode Denken in Getallen biedt volop uitdaging om de hersenen eens stevig te laten kraken.

  Lees artikel
 20. Abel, toneellezen met liedjes in de Kinderboekenweek
  25
  Sep

  Abel, toneellezen met liedjes in de Kinderboekenweek

  Kinderboekenweek ‘En toen’ - 30 september t/m 11 oktober 2020

  Itie van den Berg en Anita Middel, auteurs Abel Toneellezen met een musical

  Lees, speel en zing in de kinderboekenweek het verhaal van Abel in je eigen klas! Hoe vergaat het Abel en Krijn op hun reis naar de andere kant van de wereld? En hoe gaat het met Claesje, die achterblijft in Nederland? Een leuk en origineel toneelleesverhaal met liedjes over Abel Tasman, de ontdekkingsreiziger, voor kinderen uit groep 5 t/m 7.

  Lees artikel
 21. Rijk aanbod voor kinderen in een kinderdagverblijf / peuterspeelzaal
  09
  Sep

  Rijk aanbod voor kinderen in een kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

  Een aanbod voor slimme peuters

  Jan Kuipers, auteur van Levelwerk, Sidi PO en ScanHB.

  Onderwijsinstellingen, die werken vanuit een IKC-visie besteden ook aandacht aan de leeftijdsgroep 0-4 jarigen. De pedagogische visie en hieruit voortvloeiend de visie op leren in een ontwikkelingsgericht klimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal en emotionele ontwikkeling.

  Lees artikel
 22. Compacten en verrijken
  06
  Sep

  Compacten en verrijken

  Compacten en verrijken

  In deze blog geef ik tips over een beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2 en over compacten en verrijken vanaf groep 3 (bron: Kei in hoogbegaafdheid).

  Jan Kuipers, auteur van ScanHB, Sidi PO en Levelwerk

  Lees artikel
 23. ZomerTopboeken tijdens de Hoera...-zomerleesweken
  24
  Aug

  ZomerTopboeken tijdens de Hoera...-zomerleesweken

  Gemeentebreed aandacht voor lezen. In de gemeente Noordenveld organiseerden de bibliotheekvrijwilligers van het project "Hoera… Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij" in de vakantie zomer(lees)-activiteiten voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.

  Alle kinderen van groep 3 en 4 kregen van de bibliotheek ZomerTopboek Start 2. Meer dan 20 ondernemers en instellingen deden mee.

  Lees artikel
 24. Externe hulp bij Levelwerk vereist?
  08
  Jul

  Externe hulp bij Levelwerk vereist?

  Externe hulp bij Levelwerk vereist?

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur

  In de maanden voor en vlak na de zomervakantie oriënteren scholen zich op materialen, methoden en andere zaken die de moeite waard zijn om aan te schaffen. Om meer- en hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden, wordt op veel scholen Levelwerk aangeschaft.

  Lees artikel
 25. De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB
  08
  Jun

  De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB

  De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB

  Jan Kuipers, auteur ScanHB

  De kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen blijft onverminderd in de belangstelling staan. Er zijn mooie ontwikkelingen en schoolteams groeien in hun vakmanschap. Veel samenwerkingsverbanden hebben in 2020 een subsidie ontvangen. Hiermee kunnen ze samen met schoolbesturen nog meer stappen zetten.

  Lees artikel
 26. ScanHB, de slager en het vlees
  08
  Jun

  ScanHB, de slager en het vlees

  ScanHB, de slager en het vlees

  Jan Kuipers, auteur ScanHB

  Werken met ScanHB betekent dat elke medewerker een eigen scanlijst invult. Is dat niet zoiets als de slager keurt zijn eigen vlees? Die conclusie zou je kunnen trekken, maar dit is toch echt te kort door de bocht.

  Lees artikel
 27. F1 Cards, verrijkingswerk voor snelle racers in de (plus)klas
  08
  Jun

  F1 Cards, verrijkingswerk voor snelle racers in de (plus)klas

  Bouke van der Meulen, auteur van F1 Cards

  Heel vaak kreeg ik vragen van collega’s over geschikte verrijkingsopdrachten voor in de plusklas en dan ook nog compleet met een stappenplan en logboek. 

  ´Wat doen jullie voor opdrachten in de plusklas? Werken jullie ook aan de executieve functies en hoe? Welke thema’s gebruiken jullie? Hoe ziet een les er uit? Mag ik eens kijken hoe jullie het doen?´

  Lees artikel
 28. Uitdagende techniekopdrachten in Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap
  26
  May

  Uitdagende techniekopdrachten in Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap

  Ontwerpend leren: doorlopende technieklijn voor de hele basisschool.

  Leerlingen gaan met de technische opdrachten en activiteiten uit Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap  aan de slag om techniek echt te begrijpen. Ze worden aangezet om de uitdagende opdrachten te maken en te doorgronden. Eduforce  heeft extra opdrachtkaarten ontwikkeld, zodat leerlingen niet alleen een techniekmodel in elkaar zetten, maar er ook echt mee aan het werk gaan.

  Lees artikel
 29. Nieuw boek: Knuffel mij nou… “Corona”
  14
  May

  Nieuw boek: Knuffel mij nou… “Corona”

  Nieuw boek: Knuffel mij nou… “Corona”

  Het eerste boek voor onderwijzend Nederland over “Corona” is een feit! Een prachtig boek dat heel goed van pas komt bij de terugkeer van kinderen naar opvang of school. Geschreven en geïllustreerd door de talentvolle Sylvia Venema-Eissens, onderwijsadviseur bij Cedin en Noorderbasis.

  Geschreven uit passie voor het vak. Passie voor het onderwijs en passie voor de kinderen. En hoe help je jonge kinderen het beste? Door een ontroerend prentenboek te schrijven.

  Lees artikel
 30. Back to school! Groepsvorming in tijden van corona
  09
  May

  Back to school! Groepsvorming in tijden van corona

  Back to school! Groepsvorming in tijden van corona

  Boaz Bijleveld, auteur van "De gouden weken"

  Waren we net gewend aan leuke ‘digi-vormers’ als de Objecten speurtocht (wie het eerst een pollepel in beeld heeft!), selfie time of het delen van je favoriete recept, gaan we terug de (halve) klas in. En jawel, de primeur is daar: na goud en zilver kunnen we nu toch ook spreken van bronzen weken.

  Lees artikel
 31. Slim werken met Zomertopboek Start 2
  06
  May

  Slim werken met Zomertopboek Start 2

  Tips voor en door leerkrachten om meer uit ZomerTopboek Start 2 te halen met  kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen

  Itie van den Berg en Anita Middel van Jules Plus.

  De Zomerdip

  De zomervakantie is voor kinderen en hun ouders een tijd van genieten en vrij zijn. De taalontwikkeling en het lezen gaan in veel gezinnen op een andere manier verder.

  Lees artikel
 32. Levelwerk in groep 3
  01
  Apr

  Levelwerk in groep 3

  Levelwerk in groep 3

  Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid

  Veel scholen bieden slimme kinderen in groep 3 Levelwerk aan. Levelwerk zet in op een hoog niveau, met pittige opdrachten die kinderen aanzetten tot ‘leren leren’. We krijgen van tijd tot tijd vragen over Levelwerk in deze groep.

  Lees artikel
 33. Veelgestelde vraag: Op welk moment neem je de SiDi PO af?
  24
  Jan

  Veelgestelde vraag: Op welk moment neem je de SiDi PO af?

  Vraag leerkracht:

  Is er een advies op welk moment je de vragenlijsten van SiDi PO afneemt en worden alle leerlingen gescreend?

  Antwoord Jan Kuipers:

  SiDi PO is een toolbox, waarbij de leerkracht zelf kiest wat hij/zij nodig heeft om de leerbehoefte van leerlingen te bepalen. Wij schrijven dus niets voor en geven geen advies over het juiste tijdstip van afnemen.

  Lees artikel
 34. ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
  09
  Jan

  ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

  Opdracht Levelwerk
  Groep 6 en 7: blok 3 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
  Groep 8: blok 2 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

  Vraag leerkracht

  Op de Levelwerkkaart van groep 6, 7 en 8 staat een opdracht over de les ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Is dit een werkblad? Of staat dit in een boekje? Ik kan het nergens vinden. Kunt u mij vertellen waar dat staat?

  Lees artikel
 35. Theaterlezen met dyslectische leerlingen
  14
  Nov

  Theaterlezen met dyslectische leerlingen

  Theaterlezen is een uitdaging voor dyslectische kinderen! Meer lezen over het inzetten van de talenten van kinderen bij theaterlezen? Meer weten over technisch, begrijpend en belevend lezen in één? Lees dan verder...

  Itie van den Berg, auteur van Krokomingo en Sesam open u!
  Alie Smidstra is ontwikkelingspsycholoog en dyslexiebehandelaar bij E-vizier. 

   

  Lees artikel
 36. Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?
  02
  Oct

  Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?

  Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

  Vraag leerkracht

  Ik heb een overzicht waarmee je kunt bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor Levelwerk. Dat zijn de kinderen die bij doortoetsen (+ 6 maand) nog steeds een I of II scoren op Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde.

  Lees artikel
 37. Let´s chat -uit de praktijk-
  16
  Sep

  Let´s chat -uit de praktijk-

  Let´s chat -uit de praktijk-

  Bouke van der Meulen, ontwikkelaar van Let's chat

  ‘Jesper van groep 6 is heel bijzonder, maar soms ook lastig. Wat zou ik kunnen doen met hem?’ Dat is de vraag van juf Jeanette aan mij.
  ‘Hoe goed ken je hem? Heb je al eens een gesprek met hem gevoerd?´ reageer ik.

  Lees artikel
 38. Aan het werk met het Leren leren racespel
  09
  Sep

  Aan het werk met het Leren leren racespel

  Leren leren racespel

  Bouke van der Meulen, ontwikkelaar van het Leren leren racespel

  Het Leren leren racespel speel ik vanuit mijn rol als plusklasleerkracht graag met mijn leerlingen. Zowel hoogbegaafde als reguliere kinderen kunnen aan de slag met dit spel. Het racespel staat symbool voor het feit dat leerlingen (soms) veel te snel door hun werk ‘racen’.

  Lees artikel
 39. Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8
  19
  Jun

  Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8

  Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

  Er is een alternatief ontwikkeld voor Topklassers Wiskunde deel 2: Rekenkundig groep 8. Bij de serie Rekenkundig  is de inbreng van de kinderen groot en de antwoorden moeten vaak gemotiveerd worden.

  Lees artikel
 40. Slim werken met het ZomerTopboek
  06
  Jun

  Slim werken met het ZomerTopboek

  Tips voor en door leerkrachten om meer uit ZomerTopboek Start 3 te halen met kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen.

  Itie van den Berg en Anita Middel van Jules Plus.
  Met dank aan Janneke Straatsma, adviseur educatie bij Fers.

  Lees artikel
 41. Opdracht ‘Schrijven over je zintuigen’ – Blog heeeeeeeel vies
  17
  Dec

  Opdracht ‘Schrijven over je zintuigen’ – Blog heeeeeeeel vies

  Anita Middel, coauteur Struis de Schrijfvogel en auteur bij Jules Plus

  ‘Bleh, vies!’ roept één van de kinderen. ‘Haha, vies of heel vies?’ vraag ik. ‘Heeeel vies!’ is het antwoord. ‘Heel goed, schrijf maar op: heeeel vies!’

  Meer opdrachten voor creatief schrijven zijn te vinden in Struis de Schrijfvogel, een kalender met iedere maand originele, creatieve en zinvolle schrijfopdrachten.

  Lees artikel
 42. Verrijkingsmateriaal om van te smullen
  29
  Nov

  Verrijkingsmateriaal om van te smullen

  Verrijkingsmateriaal om van te smullen

  Henriëtte Dekker, ECHA- Specialist (hoog)begaafdheid bij Smart-Ease.

  Ik kom voor mijn werk regelmatig op scholen. Nadat we hebben doorgenomen aan welke eisen het verrijkingsmateriaal moet voldoen, volgt al snel de volgende vraag: “Als leerkracht heb ik weinig tijd. Wat kan ik dan aanbieden en waar is dat te vinden?”

  Lees artikel
 43. Struis got talent
  22
  Nov

  Struis got talent

  Struis got talent

  Anita Drost, coauteur Struis de Schrijfvogel en eigenaar Schrijfbende


  Ontdekken waar je blij van wordt en goed in bent? Daar maakt basisschool Het Festival in Zwolle in het drukke schoolprogramma wekelijks ruimte voor. Iedere vrijdag zijn er voor alle leerlingen, van groep 1 t/m groep 8, talentontwikkelingsprojecten.

  Lees artikel
 44. Theorie is zilver, praktijk is goud!
  19
  Sep

  Theorie is zilver, praktijk is goud!

  Theorie is zilver, praktijk is goud!

  Boaz Bijleveld, auteur Verbindend Leiderschap in een Uitdagende Groep.

  Wat leuk dat je mijn blog leest! De reden dat ik anderhalf jaar geleden gestart ben met bloggen en zo'n tien jaar geleden met schrijven, heeft namelijk alles met verbinding te maken. Het begint bij jezelf: weten wat je wilt en waarom je iets wilt en de bereidheid om uitdagingen aan te durven gaan.

  Lees artikel
 45. De Gouden Weken - Zien & gezien worden
  19
  Sep

  De Gouden Weken - Zien & gezien worden

  De Gouden Weken - Zien & gezien worden

  Boaz Bijleveld, auteur De gouden weken

  Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het begin van het schooljaar is weer aangebroken. Nooit had ik kunnen vermoeden dat toen ik in 2010 aan het Gouden Weken boekje werkte, het zo’n enorm succes zou worden.

  Lees artikel
 46. Gek op creatief schrijven
  03
  Sep

  Gek op creatief schrijven

  Gek op creatief schrijven

  Anita Middel, coauteur Struis de Schrijfvogel en auteur bij Jules Plus.

  De kinderen van groep 7/8 van De Schatkamer in Biddinghuizen zijn gek op creatief schrijven. Op de vraag van juf Anne of ze mee wilden werken aan een filmpje over Struis de Schrijfvogel waren alle vingers direct omhooggegaan. Ze zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kalender en ze hebben zelfs de naam helpen kiezen.

  Lees artikel
 47. Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders
  23
  Aug

  Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders

  Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders

  Anita Drost, coauteur Struis de Schrijfvogel en eigenaar Schrijfbende

  “Als ik mijn leerlingen opdracht geef om een verhaaltje te schrijven, zijn er kinderen die meteen aan de slag gaan maar ook kinderen die tot niets komen, omdat ze geen idee hebben waarover ze moeten schrijven”, zegt de leerkracht van groep 4/5 tijdens de voorbespreking van de workshop Creatief schrijven.

  Lees artikel
 48. Toneellezen: vet cool?!
  03
  Jul

  Toneellezen: vet cool?!

  Toneellezen: vet cool?!

  Piers van der Sluis, onderwijsadviseur Cedin

  Laatst liep ik door een school op zoek naar de directeur voor een overleg. In de hal zag ik een groepje van zes kinderen bezig met het voorbereiden van Prins Feije en de muggen. Dit is een verhaal uit de bundel De Krokomingo en andere verhalen (Eduforce).

  Lees artikel
 49. Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas
  08
  Jun

  Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

  Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

  Gorredijk, Ter Apeler Courant

  Met het boek laat Jan Kuipers zien dat elke school en elke leerkracht in staat is om verreweg de grootste groep slimme kinderen te bedienen, ook al wordt vaak anders beweerd.

  Lees artikel
 50. Een ZomerTOPboek tegen de ‘zomerdip’
  04
  Jun

  Een ZomerTOPboek tegen de ‘zomerdip’

  Een ZomerTOPboek tegen de ‘zomerdip’

  Remedial teacher Lianne Berends geeft aan dat zij, met de leerkracht en de intern begeleider van de school, vakantielezen introduceert om de leesvaardigheid van groep 3-leerlingen in de vakantie niet te laten verminderen. “Vakantielezen is op onze school onderdeel van ons zorgbeleid”.

  Lees artikel
 51. Optische illusies zijn een kunst om te tekenen
  01
  Jun

  Optische illusies zijn een kunst om te tekenen

  Optische illusies zijn een kunst om te tekenen

  Niels Bron, Uitgeverij Eduforce

  Iedereen kent ze wel. De populaire tekeningen van M.C. Escher. Met het nieuwe tekenboek van Emmi Visser leer je zelf optische illusies tekenen. Volg simpelweg de stappen in het boek en creëer de mooiste tekeningen.  

  Lees artikel
 52. Waarom Denken in Getallen?
  31
  May

  Waarom Denken in Getallen?

  Denken in Getallen

  Emmi Visser, auteur Denken in Getallen

  Waarom een reeks verrijkingswerkboeken over rekenen terwijl ik tot nu toe altijd over taal geschreven heb? Reken maar uit...

  Lees artikel
 53. Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’
  28
  May

  Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’

  Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’

  Artikel SA, regionaal nieuwsplatform voor de gemeente Opsterland en omgeving.


  Binnen het reguliere onderwijs is er plek voor vrijwel alle hoogbegaafde kinderen, is de overtuiging van Jan Kuipers.

  Lees artikel
 54. Levelspel geschikt voor groep 3?
  01
  May

  Levelspel geschikt voor groep 3?

  Levelspel geschikt voor groep 3?

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur

  Een mooie periode van het schooljaar is aangebroken. Leerkrachten kijken vooruit naar volgend schooljaar en willen hun leerlingen de laatste weken nog voldoende bagage meegeven. Daarnaast is het de tijd van schoolreizen, musicals, avond4daagse en warm weer. Kinderen zijn intensiever bezig met activiteiten binnen en buiten school en dit alles maakt deze periode extra inspannend.

  Lees artikel
 55. Hoe voel jij je vandaag?
  22
  Mar

  Hoe voel jij je vandaag?

  Hoe voel jij je vandaag?

  Thyra Koeleman, auteur en trainer van Het hele kind in beeld

  Goedendag leerkracht, leerkracht-assistent, student, therapeut en ouder... Ben je goed geaard? Voel je je vandaag ontspannen en ben je in staat mee te stromen met wat deze dag je gaat brengen? Voel je je passie en datgene waar je gelukkig van wordt? Heb je het allemaal op een rijtje voor vandaag?

  Lees artikel
 56. Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden
  17
  Mar

  Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

  Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur Cedin

  Het onderwijs zou het onderwijs niet zijn als er niet regelmatig nieuwe en fantastische ideeën gelanceerd zouden worden. Echte onderwijsmensen vinden zichzelf vaak meerdere keren opnieuw uit. Zo staan zelfstandig werken en differentiëren al jarenlang centraal bij onderwijsinnovaties.

  Lees artikel
 57. Rekenkundig is een groot succes
  08
  Mar

  Rekenkundig is een groot succes

  Rekenkundig is een groot succes

  Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

  “Sanne vindt Rekenkundig super leuk en eerlijk gezegd snapt ze er veel meer van dan ik had gedacht. Dat ze bijvoorbeeld begrijpt dat je 5 kilometer in een half uur fietst, als je 10 kilometer in 1 uur fiets, had ik niet verwacht. Best knap van een zesjarige om die woorden om te zetten in rekenkunde.”

  Lees artikel
 58. Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.
  14
  Feb

  Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.

  Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  Slim en moeite met leren. ‘Als je slim of (hoog)begaafd bent kun je goed leren’ is een veel gehoorde uitspraak. Ongeveer één op de vijf (hoog)begaafde kinderen levert prestaties die lager zijn dan wat er op grond van hun aanleg verwacht mag worden. Onderpresteren is daarmee één van de meest raadselachtige en frustrerende problemen van (hoog)begaafde kinderen.

  Lees artikel
 59. Werken met doelen in Levelspel, kan dat?
  23
  Jan

  Werken met doelen in Levelspel, kan dat?

  Werken met doelen in Levelspel, kan dat?

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur Cedin

  Als je de boxen van Levelspel bekijkt, zie je al snel de leuke SmartGames liggen. Spellen spreken kinderen altijd aan. Alle kinderen gaan er graag mee aan de slag. En wat de leerkracht als muziek in de oren zal klinken: kinderen kunnen de spellen zelfstandig maken en nakijken. Makkelijk voor mijn klassenmanagement, denk je dan...

  Lees artikel
 60. Overdenken: het denken van hoogbegaafde kinderen
  10
  Jan

  Overdenken: het denken van hoogbegaafde kinderen

  Overdenken: oefeningen in kritisch denken | analytisch filosoferen
  Hoe denken hoogbegaafde kinderen? Niet veel anders dan hoogbegaafde volwassenen. Dus: abstracter, kritischer en met meer reflectie. Dat betekent dat zij soms net iets anders kijken naar de wereld dan de meeste mensen doen. Belangrijk kenmerk hiervan is ook: het stellen van andersoortige vragen.

  In de werkboeken Overdenken gaan leerlingen aan de slag met concrete opdrachten die zij in het dagelijks leven tegenkomen. 

  Lees artikel
 61. Training “Kansrijke combinatiegroepen”
  08
  Jan

  Training “Kansrijke combinatiegroepen”

  Training “Kansrijke combinatiegroepen”

  Met het concept Kansrijke combinatiegroepen richten scholen hun onderwijs inhoudelijk anders in. Combinatiegroepen onderwijs dwingt scholen tot het maken van een keuze en soms zelfs tot het ontwikkelen van een hernieuwde visie op onderwijs.

  Lees artikel
 62. Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?
  02
  Jan

  Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?

  Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?

  Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

  Met Rekenkundig haal je een leuke en leerzame rekenmethode in school. Hoogbegaafde kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vast te bijten in de moeilijke rekenopgaven. Ze gaan plezier beleven aan het oplossen van de rekenraadsels. Ze leren om door te zetten en ze leren dat fouten maken helemaal niet erg is. Maar welke rekendoelen worden eigenlijk behaald?

  Lees artikel
 63. 5 tips voor het stimuleren van lezen met het Winterblad
  13
  Dec

  5 tips voor het stimuleren van lezen met het Winterblad

  5 tips voor het stimuleren van lezen met het Winterblad

  Met het Winterdlad Start kunnen kinderen lekker blijven lezen in de kerstvakantie. Door veel lezen gaat het leestempo omhoog. En wanneer een kind sneller kan lezen, snapt het de verhalen beter.

  Lees artikel
 64. Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?
  13
  Dec

  Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?

  Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  In het voorjaar van 2018 is mijn boek 'Kei in Hoogbegaafdheid' verschenen. Er zijn al heel wat boeken over (hoog)begaafdheid geschreven, vooral door professionals en ouders. In dit boek staat niet de theorie en de ervaring van ouders centraal, maar vooral de praktijk van de leerkracht. 

  Lees artikel
 65. In gesprek met de leerling
  12
  Dec

  In gesprek met de leerling

  Wie vaak met hoogbegaafde kinderen te maken krijgt, heeft het ongetwijfeld meermaals gemerkt: een aantal van hen weet niet hoe ze moet leren. Dit breekt hen vooral op in die situaties waarin het informele, spontane leren niet langer toereikend is. Ze presteren dan ook niet zoals verwacht. 

  Lees artikel
 66. Gezellig lezen onder de Kerstboom?
  24
  Nov

  Gezellig lezen onder de Kerstboom?

  Gezellig lezen onder de Kerstboom?

  Itie van den Berg, onderwijsadviseur

  Het einde van het jaar is alweer in zicht. Leerkrachten van groep 3 en 4 zetten alles op alles om in de decembermaand doelgericht aan de slag te blijven met lezen. En de kinderen? Die zingen zich eerst een slag in de rondte met Sint.

  Lees artikel
 67. Een werkstuk maken… Een boekbespreking houden… Of een spreekbeurt…
  23
  Nov

  Een werkstuk maken… Een boekbespreking houden… Of een spreekbeurt…

  Een werkstuk maken… Een boekbespreking houden… Of een spreekbeurt…

  Waar moest Anjo beginnen? Waarover wilde ze iets opschrijven of iets vertellen? ‘Jullie krijgen zes weken de tijd,’ had meester gezegd. ‘Dat lijkt veel, maar voor je het weet, is het om. Begin dus op tijd.’

  Lees artikel
 68. Rekenkundig in Levelwerk
  15
  Nov

  Rekenkundig in Levelwerk

  Rekenkundig in Levelwerk

  De eisen die we stellen aan hoogbegaafde kinderen zijn de laatste 5 jaar veranderd. We verlangen meer inbreng en verwachten een onderzoekende houding van kinderen, waarbij het creatief denken wordt gestimuleerd. Dit zijn de zogenoemde hogere orde denkvragen die voor (hoog)begaafde kinderen erg interessant zijn.

  Lees artikel
 69. Rekenen in een combinatiegroep - een kansrijke formule
  15
  Nov

  Rekenen in een combinatiegroep - een kansrijke formule

  Rekenen in een combinatiegroep - een kansrijke formule

  Fenje Louwsma-Koksma en Jiska van Hall

  Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij kwalitatief goede instructies geven en een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen, ook wanneer het een combinatiegroep betreft. De beschikbare instructietijd moet verdeeld worden met als resultaat dat leerlingen veel zelfstandig moeten werken. Dit probleem stelt leerkrachten voor een lastige opgave.

  Lees artikel
 70. Hoe begeleid je leerlingen die met Levelspel werken?
  27
  Oct

  Hoe begeleid je leerlingen die met Levelspel werken?

  Koen en Jitske zitten in groep 2 en gaan aan de slag met Levelspel. De meester heeft een spel uitgezocht en legt de twee kleuters kort uit hoe het werkt. Daarna gaat hij verder met de andere kinderen in de klas. Na een half uur zoekt de meester Koen en Jitske weer op. Jitske heeft de eerste tien puzzels van het spel zonder moeite opgelost. Koen heeft uit frustratie de eerste puzzel weggeschoven en bouwt in plaats daarvan een toren van de losse materialen. De meester is tevreden met het werk van Jitske en twijfelt nu of Levelspel niet te hoog gegrepen is voor Koen.

  Lees artikel
 71. Wat te doen als taalwerk af is?
  18
  Oct

  Wat te doen als taalwerk af is?

  Wat te doen als taalwerk af is?

  Juf Leonie keek de klas rond. Een heel aantal kinderen was al klaar met taal. De rest had nog tijd nodig. Ruben maakte een tekening. Sommige leerlingen waren net iets sneller, zoals Ruben. Zij was zelf vaak niet snel genoeg met het bedenken van aanvullende taken voor deze kinderen. Vanmiddag wilde Leonie met de kinderen ook gaan tekenen. Dat was voor een kind als Ruben eigenlijk weer meer van hetzelfde. Maar zijn bibliotheekboek had hij vanmorgen al uit. Ze zuchtte en gaf Ruben een nieuw vel tekenpapier.

  Lees artikel
 72. Nieuwe uitgave: Uitvinden, 101 toffe ideeën om de wereld beter te maken (9-13 jaar)
  18
  Oct

  Nieuwe uitgave: Uitvinden, 101 toffe ideeën om de wereld beter te maken (9-13 jaar)

  'Eureka!' riep de Griekse wiskundige Archimedes, toen hij een ingewikkeld vraagstuk had opgelost voor koning Hieroon. Hij sprong uit het bad…

  Dit leuke boek bestaat uit vijftien leesteksten voor onderzoekende kinderen. De verhalen laten zien hoe mensen op ideeën komen en die vervolgens uitwerken. Elk verhaal heeft opdrachten voor de leerlingen.

  Lees artikel
 73. Levelwerk: hoe kun je compacten?
  11
  Oct

  Levelwerk: hoe kun je compacten?

  Levelwerk: hoe kun je compacten?

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  We zijn net gestart met Levelwerk en heb nu een vraag rondom het compacten. Wanneer een leerling een spellingcategorie onder de knie heeft, kan ik deze stof dan compacten, of kan de leerling door te weinig oefenen de kennis kwijt raken en is het wijs om spelling gewoon te laten maken?

  Lees artikel
 74. Positieve groepsregels – De gouden weken
  20
  Sep

  Positieve groepsregels – De gouden weken

  Positieve groepsregels – De gouden weken

  Boaz Bijleveld

  Positieve groepsregels, een fijne sfeer, betrokken ouders én geluidsmeters in de klas. Het zijn concrete resultaten van de Gouden Weken op de Odysseescholen in Sneek. Alle zeven scholen gebruikten voor het eerst deze speciale methode. 

  Lees artikel
 75. Denken over Taal en Taal(eigen)wijs: Wanneer gebruik je wat?
  14
  Sep

  Denken over Taal en Taal(eigen)wijs: Wanneer gebruik je wat?

  Veel leerkrachten zijn inmiddels bekend met Denken over Taal. Deze reeks bestaat uit 6 delen voor groep 3 t/m 8. Sinds kort is echter ook mijn reeks Taal(eigen)wijs af, die ook uit 6 delen bestaat. Het is niet altijd meteen duidelijk wat het verschil is, in dit artikel vertel ik daar meer over. 

  Lees artikel
 76. De gouden weken tip - Marshmallow Challenge
  13
  Sep

  De gouden weken tip - Marshmallow Challenge

  De gouden weken tip - Marshmallow Challenge

  Boaz Bijleveld

  Hierbij weer een nieuwe Gouden Weken tip. De Gouden Weken zijn inmiddels flink onderweg! De ene regio zit in de derde week van het nieuwe schooljaar, de andere in de vierde en een enkele regio heeft zelfs de vierde week er inmiddels al op zitten. Maar eigenlijk is groepsvorming nooit 'af'.

  Lees artikel
 77. Workshop vakantielezen bij boekhandel Riemer in Groningen
  10
  Jul

  Workshop vakantielezen bij boekhandel Riemer in Groningen

  Workshop vakantielezen bij boekhandel Riemer in Groningen 

  Vakantielezen met kinderen

  Terwijl het 10 juli buiten hoosde van de regen, zaten we met een groepje ouders, grootouders en mensen van Stichting Leesgoed om een grote houten tafel tussen de boeken bij boekhandel Riemer in Groningen. Met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen over de kansen van vakantielezen en het vermijden van de zomerdip.

  Lees artikel
 78. Workshop Vakantielezen bij boekhandel Daan Nijman in Roden
  29
  Jun

  Workshop Vakantielezen bij boekhandel Daan Nijman in Roden

  Workshop vakantielezen bij boekhandel Daan Nijman in Roden

  Is er wel tijd om te lezen?

  Gezellig met moeders en grootmoeders om de tafel op 29 juni in de boekwinkel van Daan Nijman in Roden om met elkaar uit te wisselen over de kansen van vakantielezen en het vermijden van de zomerdip. De zomerdip is er vooral voor kinderen die net hebben leren lezen of lezen moeilijk vinden, zodat in de vakantieperiode het vloeiend lezen achteruitgaat als er weinig wordt gelezen.

  Lees artikel
 79. Eerste exemplaar ZomerTopTips voor kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen
  26
  Jun

  Eerste exemplaar ZomerTopTips voor kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen

  Lezen is leuk. Lezen is leerzaam. Lezen maakt je een beter mens. Het helpt je om verder te komen in het leven – allemaal wetenschappelijk bewezen.

  De landelijke aftrap van Vakantielezen van Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland was dit jaar in Appingedam. Hans en Monique Hagen en Jessie Alberda (Stichting Kinderpostzegels Nederland) kregen van Gonny Apol (Biblionet Groningen) het eerste exemplaar aangeboden van het boek ZomerToptips.

  Lees artikel
 80. Vakantielezen: 7 tips
  13
  Jun

  Vakantielezen: 7 tips

  Vakantielezen: 7 tips

  Tip 1. Samen snuffelen. Bied het ZomerTopboek aan in de laatste week voor de zomervakantie of eerder. Laat de kinderen erin snuffelen. Kijk met elkaar naar de logo’s van de tekstsoorten. Vraag de kinderen wat ze leuk vinden. En laat een aantal kinderen al een tekst bij een logo lezen, bijvoorbeeld een mopje of een weetje.

  Lees artikel
 81. Toneellezen: ieder kind kan het
  10
  Mar

  Toneellezen: ieder kind kan het

  Toneellezen: ieder kind kan het

  Klassikaal lezen kan een crime zijn voor kinderen die moeite hebben met het gedrukte woord. Kinderboek De Krokomingo maakt een einde aan de kwelling. Met toneelteksten.

  In dit leuke toneelboek staan 10 toneelverhalen. 

  Lees artikel
 82. Spellingchecker: handzaam basisboek en naslagwerk voor spelling vanaf groep 4
  10
  Nov

  Spellingchecker: handzaam basisboek en naslagwerk voor spelling vanaf groep 4

  Spellingchecker: handzaam basisboek en naslagwerk voor spelling vanaf groep 4

  De Spellingchecker doet meer dan de titel belooft. Het is een geïntegreerde spelling- en schrijfgids. Hij laat de leerlingen toe om zelfstandig correct gespelde en opgebouwde werkstukken af te leveren. Geen spelling om de spelling, maar correct spellen met een doel. Geen schrijven-in-het-wilde-weg, maar strategisch schrijven. Voor veel leerlingen maakt dit een wereld van verschil. Minimaal op het vlak van de motivatie. Maximaal op het vlak van het schrijfinzicht.

  Lees artikel
 83. Uitreiking Pienter opdrachtkaarten voor groep 3 en 4
  08
  Nov

  Uitreiking Pienter opdrachtkaarten voor groep 3 en 4

  Pienter map 2 is de nieuwste map van Elizabeth de Vries en bevat opdrachtkaarten met open en creatieve opdrachten die hoogbegaafde kinderen uit groep 3 en 4 flink uitdagen. Dit is het vervolg op Pienter map 1: de map met opdrachtkaarten voor slimme kleuters.

  Lees artikel
 84. Spiekkaarten rekenen: een handig rekenmaatje voor alle kinderen
  08
  Nov

  Spiekkaarten rekenen: een handig rekenmaatje voor alle kinderen

  Spiekkaarten rekenen: een handig rekenmaatje voor alle kinderen

  Annemie Desoete, Universiteit Gent

  De spiekkaarten zijn bedoeld voor kinderen die moeilijkheden blijven hebben met de tafels en sommen tot en met 20, maar ook voor wie behoefte heeft aan één duidelijke strategie, gebaat is bij visuele ondersteuning en voor wie behoefte heeft aan zekerheid (en een steuntje in de rug). De spiekkaarten zijn leuk gemaakt.

  Lees artikel
 85. Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen
  15
  Jun

  Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen

  Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen

  De titels verraden een creatief aanbod en een speciale doelgroep. Krokomingo, Pluswerk Prik en Ko, Spiekkaarten rekenen, Levelwerk. De kleurrijke uitgaven bevestigen dat beeld. Maar dat is niet de hoofdreden waarom scholen kiezen voor uitgeverij Eduforce.  

  Lees artikel
 86. Op zoek naar de beste ouderbetrokkenheid
  26
  Feb

  Op zoek naar de beste ouderbetrokkenheid

  Op zoek naar de beste ouderbetrokkenheid

  Hans Christiaanse, onderwijsadviseur ouderbetrokkenheid

  Het ministerie van OCW heeft schijnwerpers gezet op de relatie tussen school en ouders. Hans Christiaanse houdt zich vanuit de praktijk al lange tijd op enthousiaste en bevlogen wijze bezig met de relatie tussen school en ouders. Hij vertelt waar zijn interesse in dit thema vandaan komt en wat er volgens hem nodig is om een goede relatie tussen school en ouders te realiseren.

  Lees artikel
 87. Succes! met ouders: ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines
  03
  Feb

  Succes! met ouders: ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines

  Het is ontzettend fijn als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind of school. Dit betekent dat ze ondersteuning geven, regelmatig contact hebben met school en ze belangstelling tonen voor hoe het op school gaat. Uit onderzoek blijkt dat betrokken ouders een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, hun talenontwikkeling en hun prestaties. Ouders kun je dus echt als partner van de school zien.

  Lees artikel
 88. De gouden weken – Groepsvorming & ouderbetrokkenheid
  21
  Jan

  De gouden weken – Groepsvorming & ouderbetrokkenheid

  Joke Verwoerd, LBBO

  Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Het boek heeft vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de achtergrond van de Gouden Weken. Het boek is voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs bruikbaar.

  Lees artikel
 89. SOEMO in de klas
  21
  Jan

  SOEMO in de klas

  SOEMO in de klas

  Bijna iedere week praten we met elkaar over het omgaan met emoties en over sociale vaardigheden. Er wordt door mij een verhaal voorgelezen, soms moeten kinderen een werkblad invullen en we spelen situaties uit voor de klas.

  Lees artikel
 90. Ondernemend leren en het curriculum 2032?
  15
  Jan

  Ondernemend leren en het curriculum 2032?

  Ondernemend leren en het curriculum 2032?

  Waarom gaan mijn ogen glimmen van ondernemend leren? Omdat ik zie dat kinderen initiatief nemen, uitgedaagd worden, hun talenten ontdekken, trots zijn op zichzelf. En omdat wat ze doen, er toe doet voor hun omgeving. Als leren er toe doet, stopt het niet na schooltijd. Dus zal ik er alles aan doen om ondernemend leren over het voetlicht te brengen als het gaat om het curriculum van de toekomst.

  Lees artikel
 91. Erkende dyslexie behandelcentra gebruiken 'Dyslexie, wat is dat? psycho-educatie' tijdens de gehele behandelperiode
  05
  Jan

  Erkende dyslexie behandelcentra gebruiken 'Dyslexie, wat is dat? psycho-educatie' tijdens de gehele behandelperiode

  Het is belangrijk om zo snel mogelijk, nadat de diagnose is gesteld, te beginnen met de opdrachten. Het werken met de opdrachten is een onderdeel van de lees- en spellingbehandeling. 

  Lees artikel
 92. Hoe kies ik een goede school voor mijn hoogbegaafde kind?
  28
  Dec

  Hoe kies ik een goede school voor mijn hoogbegaafde kind?

  Hoe kies ik een goede school voor mijn hoogbegaafde kind?

  Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor excellente en (hoog)begaafde kinderen.

  Lees artikel
 93. Borrelen op zondagochtend - ondernemen met en door kinderen
  03
  Dec

  Borrelen op zondagochtend - ondernemen met en door kinderen

  Borrelen op zondagochtend - ondernemen met en door kinderen.

  Het is zondagochtend en eigenlijk zou ik me bezig moeten houden met warme broodjes, koffie en thee. Maar ik lig al een hele ochtend in mijn bed te ‘borrelen’ op iets wat deze week opnieuw is aangewakkerd bij me: creatief denken en ook ondernemingszin. 

  Lees artikel
 94. Kinderboek Mirjam Kaijer tegen faalangst
  06
  Aug

  Kinderboek Mirjam Kaijer tegen faalangst

  Kinderboek Mirjam Kaijer tegen faalangst

  Hoe overwin ik faalangst? Die vraag ligt wat zwaar op de maag. Mirjam Kaijer uit Hoogwoud weet er heel luchtig mee af te rekenen. In haar zojuist verschenen kinderboek, dat zij volgende week presenteert, windt zij er geen doekjes om.

  Lees artikel
 95. Presentatie boek Talent voor Wetenschap, Techniek en Ondernemen
  06
  Jun

  Presentatie boek Talent voor Wetenschap, Techniek en Ondernemen

  Presentatie boek Talent voor Wetenschap, Techniek en Ondernemen

  Wethouder Durk Durksz neemt vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Talent voor Wetenschap, Techniek en Ondernemen’ in ontvangst. Het boek is een hulpmiddel voor basisscholen in heel Nederland die activiteiten rond ondernemend leren op willen zetten.

  Lees artikel