Hoe kies ik een goede school voor mijn hoogbegaafde kind?

Hoe kies ik een goede school voor mijn hoogbegaafde kind?

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor excellente en (hoog)begaafde kinderen.

Er klinken geluiden dat deze wet niet geschikt is voor (hoog)begaafde kinderen. Reguliere scholen zouden niet in staat zijn om deze kinderen ‘passend te begeleiden’ en het zou beter zijn om voor deze kinderen aparte scholen te stichten. Naar mijn idee klopt deze bewering niet. Op zeer veel scholen wordt op een goede en zorgvuldige wijze gewerkt aan (verbeteringen in de) aanpak van slimme kinderen.

Echter, hoe weet u nu als ouder, of een school de ‘zaken’ voor excellente en (hoog)begaafde kinderen goed op orde heeft? Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind kunt u op de site van de school al veel informatie vinden. Daarnaast kunt u natuurlijk op de school gaan kijken en in een gesprek met de schoolleiding in gaan op de aanpak van de school. In dit geval is het handig om een lijstje te hebben met bespreekpunten. Aan de hand van dit lijstje kunt u de school vragen naar de stand van zaken.

Beleid en kennis
Heeft de school beleid op dit terrein. Wat is de kern van dit beleid. Kunnen ouders dit lezen? Is er op school voldoende kennis over (hoog)begaafdheid? Is er scholing gevolgd, door wie?


Coördinator
is er een teamlid specifiek belast met de coördinatie van hoogbegaafde leerlingen?
Wat is de taak van deze coördinator?

Signalering en diagnose
Hoe worden de excellente en (hoog)begaafde kinderen gesignaleerd? Bij toeval /door ouders /of is er een signaleringsprocedure. Hoe ziet die er uit en wat is de rol van ouders?

Organisatie en werkwijze
Zijn er structurele mogelijkheden voor een aangepast leerstofaanbod? Hoe gaat de instructie? Welke mogelijkheden heeft de school voor versnelling en verrijking/ verbreding? Over welk materiaal beschikt de school? Hou worden de vorderingen bijgehouden?

Pedagogische ondersteuning

Zijn er mogelijkheden voor professionele begeleiding en coaching in bijvoorbeeld studievaardigheden of faalangst? Hoe ziet die begeleiding er uit en wie is daar verantwoordelijk voor?


Begeleiding
Doet de school een beroep op een professionele onderwijsbegeleidingsdienst of andere professionele hulpverleners?

Contact met ouders
Hoe is de samenwerking met de ouders? Hebben ouders een rol in de begeleiding?

U kunt daarbij ook nog vragen of u voorbeelden van deze aanpak kunt zien in een ‘rondje door de school’ en of u enkele ouders mag vragen naar hun ervaringen. Op deze wijze krijgt u een duidelijk beeld van de school. De meeste scholen zullen u graag van dienst zijn en willen maar wat graag laten zien wat ze kunnen bieden.


Tot slot
Leerkrachten doen over het algemeen ‘hun stinkende best’ om met passie en liefde betekenisvol te zijn voor elk kind. De school is echter de ‘grote wereld’ in het klein en ook daar komen soms vervelende situaties voor. Daarom: Toon begrip voor de beperkingen van het onderwijssysteem en gebonden is aan richtlijnen en wettelijke verplichtingen.

Weet dat de leerkracht ook een verantwoordelijkheid heeft voor andere kinderen. Toon uw bezorgdheid, maar wees niet de ouder die het allemaal beter weet. Realiseer u dat u en school een gezamenlijk doel hebben en daar samen aan willen werken. Benader de leerkracht met respect, ook al bestaat er verschil van mening. Het is van belang om de deskundigheid van de school te erkennen en te respecteren.

Jan Kuipers