Winkelwagen

Een stap verder met Prik en Ko

Een stap verder met Prik en Ko

Een stap verder met Prik en Ko

Meer voor de leerling en minder voor de leerkracht

Het drukke programma van leerkrachten laat vaak niet of nauwelijks meer tijd vrij voor het begeleiden en ondersteunen van leerlingen die net iets meer aankunnen. Gedifferentieerd onderwijs klinkt zo leuk, en de praktijk laat dikwijls iets anders zien. Het pluswerk van Prik en Ko, met extra lesstof op het gebied van taal en studievaardigheden, vraagt net wat meer van een leerling en net wat minder van de leerkracht.

‘Het is wel ver weg’, zei Ko.

Prik knikte.
‘Dan ben je heel lang onderweg’, zei Ko.
Prik staarde nog steeds in de richting van de gigantische beukenboom.
In gedachten was hij echt enorm groot. In het echt zou hij vanuit hun bos gezien minuscuul klein zijn, als ze hem al konden zien.
Dat kwam natuurlijk omdat hij zo ver weg stond.
‘Als je hard rent, ben je er zo’, antwoordde Prik toen.

Zelfstandig aan de slag

Leerlingen die de basisstof voor taal en studievaardigheden af hebben en tijd overhouden, kunnen “zelfstandig” aan het werk met Prik en Ko. De vragen en opdrachten zijn voorzien van een heldere uitleg. Met het antwoordenboek kunnen de leerlingen de meeste opdrachten zelf controleren. Leerlingen leren de tanden in de pittige taal- en informatieverwerkingsopdrachten te zetten. Ze leren om door te zetten en denken na over oplossingen. Mocht het niet lukken om een opdrachten te maken, dan vraagt het de leerkracht om een tip.

Overzichtelijke indeling 

De werkboeken van Prik en Ko bestaan uit 15 hoofdstukken. Aan ieder hoofdstuk kan per schooljaar twee weken gewerkt worden. Aan het einde van de meeste hoofdstukken staat een opdracht waarvan de uitwerking gemiddeld meer tijd vraagt. Heeft een leerling minder tijd om met Prik en Ko op stap te gaan? Geen probleem. Het verhaal over egel Prik en Ko konijn kan tegen het einde van het schooljaar gewoon uitgelezen worden. Dan weet je hoe het afloopt!

Prik en Ko doen in groep 6 een wedstrijd. Net als met extra leerstof gaat het uiteindelijk niet om winnen, maar om meedoen. Meedoen is voor iedereen. En daarbij staat plezier voorop!


Ko pakte de rand van de boot en ging aan boord.
‘Als beloning roei ik je terug naar de overkant’, zei Prik.
Hij pakte de riemen en begon te roeien. De boot schoot over het water, terug naar huis. 
Ko deed zijn ogen dicht en genoot van de zon.
Ze hadden allebei gewonnen.

Gerelateerde Berichten