Winkelwagen

Wat te doen als taalwerk af is?

Wat te doen als taalwerk af is?

Wat te doen als taalwerk af is?

Juf Leonie keek de klas rond. Een heel aantal kinderen was al klaar met taal. De rest had nog tijd nodig. Ruben maakte een tekening. Sommige leerlingen waren net iets sneller, zoals Ruben. Zij was zelf vaak niet snel genoeg met het bedenken van aanvullende taken voor deze kinderen. Vanmiddag wilde Leonie met de kinderen ook gaan tekenen. Dat was voor een kind als Ruben eigenlijk weer meer van hetzelfde. Maar zijn bibliotheekboek had hij vanmorgen al uit. Ze zuchtte en gaf Ruben een nieuw vel tekenpapier.

De zoektocht naar niet-meer-van-hetzelfde

Hoe vaak zijn we niet op zoek naar aanvullende lesstof voor leerlingen die net iets sneller of net iets slimmer zijn dan het grootste deel van de groep? Natuurlijk wil je een leerling niet ‘straffen’ omdat hij of zij zo goed werkt. Met nog meer van hetzelfde motiveer je een leerling niet echt om een volgende keer weer enthousiast aan de slag te gaan. Het pluswerk van Prik en Ko biedt uitkomst, want het pluswerk van Prik en Ko betekent niet meer van hetzelfde werk, maar ander werk.

Uitdagend pluswerk zonder vooruit lopen

Het pluswerk van Prik en Ko loopt niet vooruit op de reguliere leerstof op gebied van taal en studievaardigheden. Het sluit aan op de basisleerstof en biedt extra oefening in taal en studievaardigheden waarmee een leerling zinvol bezig is.

Met Prik en Ko gaan leerlingen leren zoeken in taal en informatie zonder op het basisprogramma vooruit te lopen. Met dit pluswerk zorg je ervoor dat er voldoende materiaal voor handen is om aan leerlingen extra stof aan te bieden. Prik en Ko daagt kinderen uit om een stapje verder te gaan met taal en leren zoeken in informatie. 

Zelfstandig op zoek

De opdrachten in Prik en Ko vragen net iets meer van een leerling. Ze zijn gericht op vaardigheden als analyseren, evalueren of creëren. Prik en Ko stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. De taalopdrachten zijn gericht op het probleemoplossend denkvermogen en ze stimuleren leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie.

Juf Leonie hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Ze kan leerlingen die net iets sneller of iets slimmer zijn belonen met de leuke, stimulerende opgaven en opdrachten van Prik en Ko. Heb je meer vragen? Bel of mail onze uitgeverij gerust: mail@eduforce.nl

Gerelateerde Berichten