Waarom de begeleiding van Levelwerk niet veel tijd kost

Waarom de begeleiding van Levelwerk niet veel tijd kost

Waarom de begeleiding van Levelwerk niet veel tijd kost

“Juf, het is te moeilijk.” Sara houdt het werkboek omhoog. “Heb je wel echt je best gedaan?” vraagt de juf. Dit is tenslotte de eerste keer dat Sara aan de gang is met pluswerk en ze is nog maar net begonnen. “Ja. Ik snap de vragen niet. Het is te moeilijk,” zegt Sara.

Leren doorzetten en fouten maken

Leren is je iets eigen maken, je eigen grenzen in kennis en vaardigheden verleggen. Kinderen leren pas echt op het moment dat de leerstof net iets boven hun kunnen ligt. Met oefening en uitproberen leren ze de stof kennen. Dat betekent ook dat ze leren fouten te maken en dat levert nogal eens frustratie op. Het is immers niet prettig om met je eigen grenzen geconfronteerd te worden. Maar uiteindelijk gaat de frustratie over in beheersing. En dan ervaar je een des te groter gevoel van trots. Je hebt tenslotte hard gewerkt en het is gelukt!

Begaafde en hoogbegaafde leerlingen beheersen het reguliere curriculum vaak al. Zij maken opdrachten dus meteen de eerste keer foutloos. Een mooi cijfer geeft hen weinig voldoening, want ze hebben er niets voor hoeven doen. Ze hebben niet hoeven doorzetten, niet hoeven oefenen en niet hoeven omgaan met fouten. Eigenlijk leren ze dus niets. Daarom is verrijkingswerk essentieel voor deze groep leerlingen, óók als ze bij het reguliere werk beneden verwachting scoren.


Uitdaging 

Levelwerk is dé leerlijn voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het materiaal is bedoeld om leerlingen te laten ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Om deze reden is Levelwerk zó moeilijk dat leerlingen zich echt moeten inspannen. Voor kinderen is dat vaak wel even slikken. In het voorbeeld hierboven heeft Sara bijvoorbeeld nog niet geleerd hoe ze moet doorzetten. Ze geeft het daarom na een paar minuten op zonder zich echt in te spannen.

Levelwerk bestaat uit verrijkingsmaterialen en verrijkingsopdrachten die volgens een heldere opbouw worden aangeboden aan begaafde en hoogbegaafde kinderen. Het doel van verrijkingswerk is om de vaardigheid van het leren te koppelen aan kennisontwikkeling. Hierdoor wordt het welbevinden en het zelfbeeld van het kind positief beïnvloed. Intelligente kinderen die flink uitgedaagd worden, halen bovendien betere schoolresultaten dan intelligente kinderen die geen verrijkingswerk krijgen.

 

Begeleiding

Om ook slimme kinderen te leren omgaan met frustratie, door te zetten en zich in te spannen, is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met verrijkingswerk. Voor kleuters is er daarom Levelspel. Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen beginnen met Levelwerk. Starten de leerlingen pas later met verrijkingswerk, dan zullen ze het lastig(er) vinden om hun ‘luiheid’ te overwinnen.

In het begin zul je als leerkracht zeker begeleiding moeten bieden aan de leerlingen die met Levelwerk werken. Levelwerk vraagt namelijk veel van leerlingen en daagt hen uit op een hoger denkniveau dan het reguliere werk. Naarmate de leerlingen beter bekend worden met de methode, kunnen ze zelfstandiger aan het werk. Ook daarom is het verstandig vroeg te beginnen met verrijkingswerk. Zijn de leerlingen redelijk zelfstandig, dan krijg je als leerkracht steeds meer de rol van coach. Met de evaluatieformulieren van Levelwerk begeleid je de leerlingen vooral op meta-niveau. Zo worden de leerlingen ook steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij hebben geleerd te leren.

 

Levelwerk 

Met de aanschaf van Levelwerk neem je een belangrijke stap naar een goed aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (begaafde en hoogbegaafde leerlingen). Op onze website kun je lezen welke materialen in de boxen zitten. Heb je meer vragen? Bel of mail onze uitgeverij gerust.  

      

Back to Top
Gerelateerde Berichten
Gerelateerde producten