Wij hebben LEVELWERK!

Wij hebben LEVELWERK!

“WIJ HEBBEN LEVELWERK!” 

Regelmatig vraag ik aan leerkrachten hoe het op school gaat met de aanpak voor slimme kinderen.

Een veelgehoord antwoord is: “Goed, want wij hebben Levelwerk!” De toon van het antwoord en bijpassende gezichtsuitdrukking wekt een indruk van vanzelfsprekendheid. Zo van : “We hebben het aangeschaft,  dus is ons aanbod voor deze kinderen geregeld.”

Toch klopt deze vanzelfsprekendheid niet. Dat een timmerman een goede hamer heeft, maakt hem nog niet een goede timmerman en een goede oven maakt nog niet een goede bakker.

Levelwerk is een prachtig pakket, met een goede en gestructureerde opbouw, met prachtige materialen en een duidelijke handleiding. Het is echter de leerkracht die maakt dat het succesvol wordt gebruikt.

Ik kom in de praktijk ook situaties tegen waarin Levelwerk niet volgens de handleiding wordt gebruikt: 

- Kinderen mogen zelf bepalen wat ze willen maken;

- Kinderen die hap snap met de opdrachten beginnen en dan weer snel afhaken;

- Kinderen waarvan verwacht wordt dat ze alles zelfstandig kunnen maken en waarbij geen hulp geboden wordt;

- Kinderen die zelf mogen weten of ze in Levelwerk willen werken;

- Kinderen die alleen in levelwerk werken, als ze tijd over hebben.

Het oordeel van leerkrachten die Levelwerk op deze wijze gebruiken is over het algemeen niet positief. Ik krijg dan opmerkingen:

“Ze vinden het toch niet zo leuk, ze kiezen alleen de spelletjes, het is toch wel moeilijk voor ze, ze zijn nog niet zo zelfstandig dat ze het zelf kunnen maken, ze komen er vaak niet aan toe.”

Laat ik twee dingen duidelijk uitleggen:

In de eerste plaats: Talentontwikkeling gaat altijd gepaard met wilskrachtontwikkeling. Wilskracht vraagt doorzetten, kunnen omgaan met tegenslagen, fouten durven maken en discipline. Allemaal vaardigheden die bij hele slimme kinderen niet vanzelfsprekend zijn. Levelwerk is nou juist bedoeld om kinderen te laten ervaren wat deze vaardigheden zijn. Het moet dus moeite kosten.

In de tweede plaats: Levelwerk werkt pas optimaal als de juiste kinderen zijn geselecteerd, als de planning van de taken goed is geregeld, als de levelwerktijd op het rooster staat, als de organisatie van hulp goed is geregeld en als de kwaliteit van de ondersteuning op orde is.

Scholen die op basis van deze twee uitgangspunten Levelwerk aanbieden kunnen echt zeggen:

 

”We hebben met Levelwerk de aanpak voor deze kinderen goed geregeld!”

Jan Kuipers

Back to Top
Gerelateerde producten