Jaarlijkse groepssignalering Sidi PO weer mogelijk

Jaarlijkse screening weer mogelijk

Jan Kuipers, auteur van SiDi PO


Met de Sidi PO neem je de jaarlijkse screening af door de lijst "snelle screening" voor alle leerlingen in te vullen. Maar is dat de enige en goede manier?

Het belangrijkste uitgangspunt van SiDi PO is dat het eigenaarschap bij de leerkracht ligt. SiDi PO is geen protocol, waarbij je verplicht alle stappen moet zetten, maar een toolkit van instrumenten, waar je naar eigen behoefte gebruik van kan maken. Minder bureaucratie en meer eigenaarschap. Eigenaarschap betekent dat je zelf keuzes maakt: ‘Welke stap moet ik zetten om de leerbehoefte van de leerling in kaart te brengen.’ Wil je de jaarlijkse groepsscreening uitvoeren per groep dan kan dat door op de knop Screening te klikken. Deze knop staat boven het leerlingenoverzicht. Deze knop werkt alleen wanneer de leerlingen aan de juiste groep zijn toegewezen.

Deze snelfunctie is beschikbaar voor stap 1: de snelle screening voor groep 1-2 en groep 3-8, waarmee je per groep lijst 1 (12 vragen per leerling) kunt invullen. Je ziet in één scherm de 12 vragen én één-voor-één de leerlingen uit de groep. Je kunt ervoor kiezen om alle leerlingen opnieuw te screenen, ook als er reeds ingevulde formulieren zijn (die worden overschreven). Dan zet je het vinkje uit bij 'Beantwoorde formulieren behouden'. Als het niet lukt om de groepssignalering te voltooien voor alle kinderen, ga dan op een later moment verder en laat het vinkje staan bij 'Beantwoorde formulieren behouden'.

Vervolgens zie je in het leerlingenoverzicht welke leerlingen groen en rood kleuren. Als je de leerlingen gaat 'bekijken' dan zie je dat stap 1 is ingevuld en automatisch is toegevoegd aan het leerlingdossier. Je kan daarna zelf de vervolgstappen bepalen.

Wat zijn de alternatieven?

1. Intuïtief signaleren

Als je kennis van zaken hebt en weet op welke signalen je moet letten kom je al een heel eind. Je hebt wellicht wel eens de gedachte ‘Ik kan het niet goed verklaren, maar mijn gevoel zegt…’ Ik noem dat intuïtie. Intuïtie is die kennis die je niet onder woorden kunt brengen. De kracht van intuïtie wordt groter naarmate je meer kennis van zaken hebt. Intuïtie is dus geen loos subjectief, een te negeren signaal, maar juist een teken van vakmanschap. Durf erop te vertrouwen. Als je op basis van deze intuïtie een aantal leerlingen in beeld hebt, kun je vervolgens dit in kaart brengen met de stap ‘Snelle signalering’. Omdat je op elk willekeurig moment deze stap kunt zetten is een jaarlijkse verplichte groepssignalering niet meer nodig.

2. De leerlingbespreking

Op elke school wordt enkele malen per jaar een leerlingbespreking gehouden. Een hele goede werkwijze is om hierin de cognitief talentvolle leerlingen te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de HB specialist in je school. Geef aan op welke gronden jij deze leerlingen wilt bespreken en laat de ib’er en of HB specialist meedenken en sparren. Denk daarbij ook aan mogelijk onderpresterende leerlingen. Voor de leerlingen die daaruit in beeld komen kun je vervolgens een dossier aanmaken die lijsten uit SiDi PO gebruiken die voor jou relevant zijn. Ook hier weer het eigenaarschap bij de leerkracht.

Beeld snelle signalering

Wanneer je voor 'alle' leerlingen de snelle screening hebt ingevuld, dan zie je vervolgens in het leerlingoverzicht direct welke leerlingen groen of rood scoren. Je ziet daardoor meteen met welke kinderen je de diagnose kunt starten. Met 'rode' scores hoef je niets te doen, met 'groene' scores kun je verder gaan met de verdiepende diagnose.

Je zou kunnen afspreken dat elke leerkracht zo rond de herfstvakantie van 1/3e deel van de groep de ‘snelle signalering’ invult. De leerkracht bepaalt zelf voor welke leerlingen hij/zij dat wil doen. Je hebt dan een vast meetmoment, maar je laat de keuze en het eigenaarschap bij de leerkracht.

Jan Kuipers, auteur van SiDi PO