Waarom is er bij SiDi PO geen jaarlijkse groepssignaleringslijst?

Jan Kuipers, auteur van SiDi PO

Met de komst van SiDi PO hebben we afscheid genomen van de jaarlijkse groepssignaleringslijst. Het belangrijkste uitgangspunt van SiDi PO is dat het eigenaarschap bij de leerkracht ligt. SiDi PO is geen protocol dat je verplicht alle stappen laat zetten. Het is een toolkit van instrumenten die je naar eigen behoefte kunt inzetten. 
Minder bureaucratie en meer eigenaarschap. Eigenaarschap betekent dat je zelf keuzes maakt. Welke stap moet ik zetten om de leerbehoefte van de leerling in kaart te brengen? Bij het principe van eigenaarschap past een verplichte protocollaire jaarlijkse signalering niet meer.

Wat is het alternatief?

1. Intuïtief signaleren

Als je kennis van zaken hebt en weet op welke signalen je moet letten kom je een heel eind. Je hebt vast wel eens de gedachte ‘Ik kan het niet goed verklaren, maar mijn gevoel zegt…’ Ik noem dat intuïtie. Intuïtie is kennis die je niet onder woorden kunt brengen. De kracht van intuïtie wordt groter naarmate je meer kennis van zaken hebt. Intuïtie is dus geen loos subjectief en te negeren signaal, maar juist een teken van vakmanschap. Durf erop te vertrouwen. Als je op basis van deze intuïtie een aantal leerlingen in beeld hebt, kun je vervolgens dit in kaart brengen met de stap ‘Snelle signalering’. Omdat je op elk willekeurig moment deze stap kunt zetten, is een jaarlijkse verplichte groepssignalering niet meer nodig.

2. De leerlingbespreking

Op elke school wordt enkele malen per jaar een leerlingbespreking gehouden. Een hele goede werkwijze is om hierin de cognitief talentvolle leerlingen te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de HB specialist in je school. Geef aan op welke gronden jij deze leerlingen wilt bespreken en laat de ib’er en/of HB specialist meedenken en sparren. Denk daarbij ook aan mogelijk onderpresterende leerlingen. Voor de leerlingen die daaruit in beeld komen kun je een dossier aanmaken en die lijsten uit SiDi PO gebruiken die voor jou relevant zijn. Ook hier weer: het eigenaarschap ligt bij de leerkracht.

Jan Kuipers, auteur van SiDi PO