Erkende dyslexie behandelcentra gebruiken 'Dyslexie, wat is dat? psycho-educatie' tijdens de gehele behandelperiode

Het is belangrijk om zo snel mogelijk, nadat de diagnose is gesteld, te beginnen met de opdrachten. Het werken met de opdrachten is een onderdeel van de lees- en spellingbehandeling. 

Geadviseerd wordt om 'Dyslexie, wat is dat? psycho-educatie' bij elke sessie te gebruiken, totdat het helemaal is doorgewerkt. Er kan voor worden gekozen om eerst het werkboek door te werken, om daarna de behandeling te starten die gericht is op het lezen en/of spellen.

Psycho-educatie

Wanneer er bij kinderen, jongeren of volwassenen een stoornis (bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressie) wordt gediagnosticeerd volgt er dikwijls behandeling. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het uitleg geven over de stoornis. Dit wordt ‘psycho-educatie’ genoemd. Bij dyslexie is het van belang om uitleg en informatie over de stoornis te geven. Meestal gebeurt dit bij het bespreken van de uitslag van het onderzoek.

De auteurs is gebleken dat in de praktijk veel kinderen niet goed weten wat dyslexie is. Een groot aantal kinderen dacht daadwerkelijk dat ze dom waren, of dat zij dyslexie hadden gekregen omdat zij niet goed hadden opgelet. Zo ontstond het idee om een werkboek te ontwikkelen die stap voor stap op kindniveau informatie geeft over dyslexie. En het bleek te werken: steeds meer kinderen kregen inzicht in hun stoornis. Daarnaast zagen de auteurs dat de motivatie voor behandeling toenam, doordat de kinderen meer inzicht hadden in waarom en waarvoor ze aan het oefenen waren.

Wie de diagnose krijgt van een stoornis, heeft behoefte aan uitleg en informatie. Ook bij dyslexie is dit belangrijk. Zo vermijd je verkeerde conclusies zoals 'Ik ben dom' of 'Ik heb niet goed opgelet'. Het helpt de betrokkene om alles in het juiste perspectief te zien. Het motiveert hem voor de behandeling. Het vergemakkelijkt de aanvaarding. Dit proces van uitleg en informatie geven, heet psycho-educatie. Veel kinderen worden verdrietig als ze horen dat ze dyslexie hebben. Schaamte en teleurstelling horen hier bij. De school en ouders kunnen deze dyslectische kinderen helpen door hen te leren begrijpen wat dyslexie is en hoe ze er mee om kunnen gaan. Aan de andere kant vinden kinderen vinden het vaak een opluchting wanneer ze de verklaring horen voor het moeite hebben met spelling en lezen.

Werkboek voor kinderen uit het PO en VO

Er is apart werkboek beschikbaar voor kinderen uit het Primair Onderwijs en uit het Voortgezet Onderwijs. Het taalgebruik en de afbeeldingen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Het werkboek is bestemd voor kinderen bij wie de diagnose dyslexie gesteld is. Onder professionele begeleiding werkt de leerling het werkboek door. Dit kan een RT-er, een leerkracht, klassenassistent, psycholoog, pedagoog of een gespecialiseerde dyslexie-behandelaar zijn. Betrek ook de ouders bij het werkboek. De leerling kan er dan thuis over praten.

Dyslexie behandelcentra

Het is voor veel leerkrachten nog niet zo duidelijk hoe psycho-educatie werkt. Daarom heeft uitgeverij Eduforce een werkboek ontwikkeld voor kinderen uit de basisschool en het Voortgezet Onderwijs. Elke bladzijde ervan gaat over één thema. In de handleiding voor de begeleider (leerkracht, begeleider of zorgcoördinator) staat per bladzijde van het werkboek beschreven wat het doel is en hoe de begeleider het thema het beste aanbrengt. Deze thema's zijn:

  • Wat is dyslexie? 
  • Hoe leer je lezen als je dyslexie hebt? 
  • Hoe herken je dyslexie? 
  • Hoe krijg je dyslexie? 
  • Hoe werken jouw hersenen als je dyslexie hebt? 
  • Ben je een spellende of radende lezer? 
  • Welke extra hulp kun je krijgen? 
  • Waar moet ik bij het lezen op letten? 
  • Wat betekent het voor mij? 
  • Wat kan ik goed?


Bij elk thema krijgt het kind eerst een korte uitleg. Daarna maakt het de koppeling naar de eigen situatie. 
Aan het einde van dit traject kan de leerling zijn kennis over dyslexie toetsen.