Executieve functies trainen met F1 cards

Executieve functies trainen met F1 cards

Executieve functies trainen met F1 Cards

Bouke van der Meulen, auteur F1 cards en Leren leren racespel


Juist voor meer- en hoogbegaafden is het belangrijk om een weloverwogen aanpak aan te leren waarbij ruimte is voor autonomie, interesse en ondersteuning. Zij racen over het algemeen door hun schoolwerk en behalen daardoor niet altijd het beste resultaat of lopen later zelfs vast.

Hieronder een uitgebreid praktijkvoorbeeld van leerlingen die vertellen hoe er wordt gewerkt met F1 Cards in een reguliere klas.

De vakantie is voorbij en we mogen een nieuw onderwerp kiezen voor ons verrijkingswerk. Ik zit in groep 7 en krijgt naast het gewone schoolwerk ook verrijkingswerk. Hier krijg ik dagelijks tijd voor. In de periode voor de vakantie ben ik bezig geweest met mijn zelf ontworpen planeet-rover. Mijn persoonlijke leerdoel was beter leren plannen. Ik vergeet vaak een planning te maken en daardoor kom ik regelmatig in tijdnood of ik vergeet wat echt belangrijk is. Ik plan nu na afloop van de les wat ik de volgende les ga doen. Zo weet ik precies waar ik was en wat ik nog moet doen. Ik schrijf mijn planning altijd op in mijn logboek (rijbewijs).

Wat ik deze keer ga kiezen? Ik wil mij deze periode bezig houden met het menselijk lichaam. In het opdrachtenboekje kies ik een opdracht die gaat over ouderen. Ik mag samenwerken met Lisa en we hebben gekozen om manieren te verzinnen om ouderen in beweging te krijgen. Veel ouderen zitten binnen en bewegen weinig. Aan ons de opdracht om ze weer in beweging te krijgen. Vooraf doen we onderzoek in onze woonplaats om te kijken hoe ouderen nu bewegen. Daarna gaan we aan de slag met ons beweegplan.

Ons persoonlijke leerdoel is erg verschillend. Ik wil leren om niet op te geven en door te zetten en Lisa wil meer op de tijd letten. Dus leren doorzetten en tijden bij de planning zetten. We willen de opdracht over een paar weken afronden. We noteren onze doelen en planning in het logboek.

Nu gaan we eerst op onderzoek in een verzorgingshuis en daarna maken we een plan om ouderen meer in beweging te krijgen. We sluiten de periode af met een presentatie en kijken dan ook terug op de persoonlijke leerdoelen. Wat ging er goed en wat kan beter?

Lisa weet al welk blok ze na deze periode kiest. Dan wil ze graag werken aan het ‘Tropisch regenwoud’. Ze zag interessante opdrachten, maar eerst mogen we met deze opdracht aan de slag.

Verrijkingswerk

F1 Cards is een verrijkt programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (groep 6 t/m 8) in het primair onderwijs. F1 Cards bevat 7 uitdagende thema’s en is gemaakt voor leerlingen in de reguliere en (bovenschoolse) plusklas. Aan de hand van uitdagende thema’s worden opdrachten uitgewerkt waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van de executieve functies. De leerkracht coacht de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

F1 Cards bestaan uit:

Keuze-opdrachtenboekje (7 thema’s) met Pitcards (tips voor fasen van het leren) en een Rijbewijs (logboek).

Bouke van der Meulen, auteur F1 cards en Leren leren racespel

 

Back to Top
Gerelateerde producten