Winkelwagen

Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

Gorredijk, Ter Apeler Courant

Met het boek laat Jan Kuipers zien dat elke school en elke leerkracht in staat is om verreweg de grootste groep slimme kinderen te bedienen, ook al wordt vaak anders beweerd.

In Nederland gaan ruim 1,5 miljoen kinderen naar de basisschool, ongeveer 45.000 van die kinderen noemen we ‘hoogbegaafd’. Voor hun leerkrachten, maar ook voor hun ouders, schreef onderwijsspecialist Jan Kuipers het boek ‘Kei in hoogbegaafdheid’.

Weerbarstig gedrag

"Op veel scholen ontbreekt het aan kennis over hoogbegaafdheid”, vertelt Jan Kuipers. Jan Kuipers is onderwijsadviseur bij Cedin en al ruim twintig jaar gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. ,,Hoogbegaafde kinderen worden regelmatig als ‘lastig’ bestempeld. Dat lastige gedrag komt vaak voort uit het onderwijs dat het kind krijgt, dat is voor het kind te simpel en saai. Het kind haakt daardoor af en trekt zich terug of laat weerbarstig gedrag zien. Andere slimme kinderen gaan onderpresteren en laten mindere resultaten zien, terwijl ze veel beter kunnen. Dat moet je als leerkracht kunnen doorzien.”

De leerkracht doet ertoe

Met name de hoge werkdruk waar leerkrachten mee te maken hebben, zorgt ervoor dat er weinig tijd en ruimte overblijft om echt te kijken en te luisteren naar het kind. En juist dat is zo belangrijk. ,,Het is de vakmanschap van de leerkracht die ervoor zorgt dat de kinderen goed tot hun recht komen. De leerkracht doet ertoe, de rol van de leerkracht is cruciaal voor kinderen. Het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen kan soms moeilijk zijn, maar in de meeste gevallen is dat het niet.

Aan de slag

Met zijn boek geeft Jan Kuipers leerkrachten kennis en handvatten voor het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen. ,,Ik geloof in iedere leerkracht en ik weet zeker dat een leerkracht ervoor kan zorgen dat het hoogbegaafde kind in de klas zich optimaal kan ontwikkelen. Daarvoor is kennis nodig, maar inzet en ervaring zijn minstens zo belangrijk. Ik benoem veel praktijksituaties en maak de vertaalslag van beleid naar praktijk, zodat de leerkracht er in zijn of haar dagelijkse werk echt mee aan de slag kan.”

Gorredijk, Ter Apeler Courant

Gerelateerde Berichten