Nieuwe uitgave: Uitvinden, 101 toffe ideeën om de wereld beter te maken (9-13 jaar)

'Eureka!' riep de Griekse wiskundige Archimedes, toen hij een ingewikkeld vraagstuk had opgelost voor koning Hieroon. Hij sprong uit het bad…

Dit leuke boek bestaat uit vijftien leesteksten voor onderzoekende kinderen. De verhalen laten zien hoe mensen op ideeën komen en die vervolgens uitwerken. Elk verhaal heeft opdrachten voor de leerlingen.

Er staan heel veel kleine voorbeelden van goede ideeën in het boek. Soms ook ideeën van kinderen. De invalshoek is bewust breed gehouden om uitvindingen niet alleen in de hoek van de technologie te zetten. De vijftien teksten kunnen ingezet worden voor begrijpend lezen. De motor van het lezen is dat kinderen belang hebben bij de informatie uit de tekst en vanuit een actieve, onderzoekende houding aan een tekst beginnen. Om welke uitvinding gaat het hier, welk probleem los je ermee op en hoe dan? De bijbehorende opdrachten zijn klaar om direct mee aan de slag te gaan. 

Oplossing ontwerpen

Kinderen leren een probleem te herkennen en gaan er vervolgens onderzoek naar doen. Om uiteindelijk tot een ontwerp voor een oplossing te komen. Ondernemen betekent dat kinderen waarde toekennen aan wat ze hebben bedacht. Een voorbeeld: kinderen van de bovenbouw melden dat er weer een ree is doodgereden op de rondweg bij de school, ze zoeken uit hoe dit voorkomen kan worden (met reflectieschildjes), leggen hun oplossing aan de gemeente voor en gaan met de gemeente en de buurt aan de slag om de reflectieschildjes aan te schaffen en te plaatsen. In een dergelijk project wordt een beroep gedaan op analytisch, creatief en praktisch denken.

Opdrachtposter Mijn Uitvinding

De opdrachtposter Mijn Uitvinding is een geschikte aanvulling op het boek “Uitvinden!”. Aan de hand van de opdrachtposter gaan kinderen stapsgewijs een uitvinding uitwerken, van A tot Z. Een leerzame en creatieve poster met inzicht-, kennis-, opzoek- en open ontwerpvragen, welke speciaal is ontwikkeld voor alle (hoogbegaafde) kinderen van groep 5–8.