Positieve groepsregels – De gouden weken

Positieve groepsregels – De gouden weken

Positieve groepsregels – De gouden weken

Boaz Bijleveld

Positieve groepsregels, een fijne sfeer, betrokken ouders én geluidsmeters in de klas. Het zijn concrete resultaten van de Gouden Weken op de Odysseescholen in Sneek. Alle zeven scholen gebruikten voor het eerst deze speciale methode. 

Tijdens de “gouden weken” na de zomervakantie, is extra geïnvesteerd in groepsvorming en contacten met ouders. Zodat een stevige basis ontstaat voor het hele schooljaar. Elk kind verdient avontuurlijk passend onderwijs. Dit begint volgens Odyssee met een goede sfeer in de klas en actieve betrokkenheid van ouders. De eerste (gouden) weken na de zomer zijn hiervoor heel belangrijk. Daarom geven alle Odysseescholen juist in deze periode extra aandacht aan groepsvorming en oudercontacten. Dat gebeurde eerder ook, maar nu werkten alle docenten voor het eerst met de Gouden Weken methode en een helder stappenplan.

Dagelijkse energizers

Leerlingen maakten samen positieve groepsregels voor de eigen klas. Een voorbeeld is zachtjes praten als wordt gewerkt. Een van de scholen heeft vervolgens geluidsmeters in de klas geplaatst, een idee van de leerlingen. Kinderen hebben ook samen hun lokaal ingericht. Daarnaast deden klassen dagelijks energizers: spelletjes om te oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. Leerkrachten geven daarbij steeds het goede voorbeeld en complimenten voor positief gedrag. De scholen organiseerden ook “omgekeerde tienminutengesprekken”, waarbij ouders hun kind en hun verwachtingen konden presenteren.

Positieve reacties

Odyssee kreeg positieve reacties van leerlingen, ouders en docenten op de Gouden Weken methode. Het is voor leerkrachten eenvoudiger om gestructureerd aandacht te geven aan groepsvorming. Leerlingen reageerden enthousiast op de energizers en in de klassen wordt nu regelmatig gesproken over de groepsregels. Ouders denken actief mee over de rol van hun kind in de groep én de scholen ervaren een positieve sfeer in klassen en op het plein.|

Zilveren Weken

Gedurende het hele jaar blijft er aandacht voor de sfeer in alle groepen. Bovendien worden de Gouden Weken na de kerstvakantie vervolgd met de Zilveren Weken. De scholen besteden dan opnieuw extra tijd aan groepsvorming en oudercontact. Alle schoolteams zijn inmiddels getraind in de methodiek, dit krijgt een vervolg in het voorjaar.

Boaz Bijleveld, auteur en trainer van de gouden weken. 

Back to Top