Winkelwagen

De gouden weken – Groepsvorming & ouderbetrokkenheid

De gouden weken – Groepsvorming & ouderbetrokkenheid

Joke Verwoerd, LBBO

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Het boek heeft vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de achtergrond van de Gouden Weken. Het boek is voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs bruikbaar.

De schrijver gaat uit van het model van Tuckman (1965). Tuckman gaat in zijn groepsontwikkelingsmodel uit van de fases Forming, Storming, Norming en Performing. Deze fases worden kort beschreven in dit eerste hoofdstuk. Ook wordt er vermeldt, dat een goed pedagogisch klimaat en de rol van de leraar cruciaal zijn.

In hoofdstuk 2 staan een aantal veronderstellingen over leraren, leerlingen en ouders. Deze veronderstellingen vormen de grondslag voor de houding naar deze drie groepen.

Hoofdstuk 3 gaat over groepsvorming:

- Werkwijze groepsvorming Gouden Weken
- Groepsregels
- Energizers
- Coöperatieve werkvormen
- Voorbeeldgedrag leraar
- Positieve groepsvormers.

In dit laatste hoofdstukje staan veel voorbeelden om te gebruiken als groepsvormende activiteit.

In hoofdstuk 4 gaat het over de werkwijze bij oudergesprekken. Er staat onder andere een heel duidelijk overzicht in van typen ouders met een omschrijving en een aanbeveling voor communicatie (uit Constructief communiceren met ouders, Pameijer&De Lange, 2007).

Hoofdstuk 5 bevat de bronvermelding met ook een aantal interessante websites.

Omgaan met groepsvorming

Het is een fijn boek, waarin helder wordt omschreven, hoe je in de eerste vier schoolweken aan de slag kan gaan met groepsvorming. Het bevat duidelijke schema’s en overzichten, waar je meteen mee aan de slag kunt gaan. Ik ben het met de schrijver eens, dat het boek geschikt is voor PO en VO, al denk ik wel, dat een leerkracht in groep 1 en 2 (en misschien ook wel een beetje in groep 3 en 4) heel goed na moet denken hoe hij/zij e.e.a. om moet buigen naar deze leeftijdsgroep.

Een poosje geleden heb ik een presentatie bijgewoond van Robin van Galen, de gouden waterpolocoach. Hij sprak ook over het model van Tuckman. Ik vond dat toen meteen een mooi model. Daarom ben ik heel blij met dit handzame boek waarin dit model heel duidelijk uitgewerkt wordt. Een aanrader voor elke school!

Over Boaz Bijleveld

Boaz Bijleveld heeft ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders bij het stimuleren van een positieve groepsvorming. Hij wordt zowel preventief als curatief ingezet. Ook verzorgt hij diverse trainingen en cursussen, variërend van weerbaarheidtrainingen met leerlingen tot teamcursussen over oplossingsgericht werken en groepsvorming met leerkrachten of ouders. Naast het verzorgen van groepsbijeenkomsten werkt hij ook op individuele basis met leerlingen. Binnen de leerlingenzorg wordt hij ingezet bij het uitvoeren van psychologisch, didactisch en diagnostisch onderzoek.

Joke Verwoerd, LBBO        

Gerelateerde Berichten