Rekenkundig is een groot succes

Rekenkundig is een groot succes

Rekenkundig is een groot succes

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

“Sanne vindt Rekenkundig super leuk en eerlijk gezegd snapt ze er veel meer van dan ik had gedacht. Dat ze bijvoorbeeld begrijpt dat je 5 kilometer in een half uur fietst, als je 10 kilometer in 1 uur fiets, had ik niet verwacht. Best knap van een zesjarige om die woorden om te zetten in rekenkunde.”

“Sommige opgaven zijn trouwens best lastig voor Sanne. De 'winst' voor haar is dat ze de tussenoplossingen moet gaan opschrijven. Dat is ze niet gewend. Ze geeft normaliter in één keer het antwoord. Deze opgaven zijn daar te moeilijk voor. Rekenkundig is een groot succes. Het kennis- en leervermogen is (in ieder geval voor Sanne) heel goed ingeschat. Ik dacht zelf dat het te hoog gegrepen was.”

Je ziet bij veel plusleerlingen dat het schoolwerk ze gemakkelijk (vaak té gemakkelijk) afgaat. Op zich niet erg, alleen het gevaar zit er dan in dat de uitdaging verdwijnt; er ontstaat een houding van gemakzucht en op de tweede (niet onbelangrijke) plaats leunt zo'n leerling snel achterover, gaat minder opletten (snapt het toch al), tot het moment dat er stof aangeboden wordt die nieuw is. Als er dan niet opgelet wordt, gaat het mis. Je ziet vervolgens dat leerlingen die met een hoge cito-score aan het vwo beginnen, afzakken naar havo en uiteindelijk met de hakken over de sloot vmbo halen. Dat is natuurlijk eeuwig zonde.

Een ander gevaar van leerstof die niet voldoende uitdaging biedt, is dat er niet voldoende aanspraak wordt gedaan op het doorzettingsvermogen. Het is heel mooi dat Sanne tussenstappen moet nemen en meer moeite moet doen om de oplossing te vinden. Voor plusleerlingen is het goed om lesstof te hebben die soms nét te hoog gegrepen is. Fouten maken mag. Sterker nog: het is goed om ook fouten te maken of een keer iets niet te kunnen.

Pluskinderen zijn slim. Vaak slimmer dan wij denken. Ze leiden ons gemakkelijk om de tuin. Natuurlijk mogen kinderen kind zijn, en hoeven ze niet de hele dag te leren en te presteren. Voldoende uitdaging is wel belangrijk om zich te blijven ontwikkelen op hun eigen niveau, zodat ze echt zichzelf kunnen zijn.

Brigitte Bosman

Back to Top
Gerelateerde producten