Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?

Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?

Wat zijn de rekendoelen van Rekenkundig?

Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

Met Rekenkundig haal je een leuke en leerzame rekenmethode in school. Hoogbegaafde kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vast te bijten in de moeilijke rekenopgaven. Ze gaan plezier beleven aan het oplossen van de rekenraadsels. Ze leren om door te zetten en ze leren dat fouten maken helemaal niet erg is. Maar welke rekendoelen worden eigenlijk behaald?

Het hoofddoel van Rekenkundig is om leerlingen voldoende uitdaging te bieden in rekenen en ze plezier te laten beleven aan het oplossen van puzzels en rekenraadsels. Rekenkundig sluit aan bij iedere rekenmethode die als basis gebruikt wordt in het klassikale onderwijsprogramma voor het basisonderwijs. Het biedt de leerlingen geen didactieken, zodat verwarring met de gebruikte rekenmethodes wordt voorkomen. Voorop staat verdieping, zeker geen versnelling.

Ontdekkend en onderzoekend leren

Rekenkundig gaat uit van realistisch rekenen. De meeste opgaven zijn verhaal- en contextsommen, waarbij ontdekkend en onderzoekend leren de essentie vormen. De leerkracht of begeleider kan de kinderen hierin coachen en stimuleren. De leerling zal zelf de rekenopgaven moeten ontrafelen. Om ze meer grip te laten krijgen op het leerproces en hun eigen leren, kun je op meta-niveau vragen stellen. Vragen die gericht zijn op meta-niveau zijn bijvoorbeeld: ‘Waar loop je tegenaan?’; ‘Waarom lukt het niet?’; ‘Hoe kun je ervoor zorgen dat het je wel lukt?’

Door het stellen van metavragen stimuleer je het ‘leren-leren’ en vergroot je het eigenaarschap van de leerlingen. Ze krijgen daardoor de kans hun zelfbeeld en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en beter eigen keuzes te maken. Leerlingen zullen meer gemotiveerd zijn in het oplossen van de moeilijke rekenopgaven.

Rekendoelen

Rekenkundig bestaat uit een serie van 6 delen, voor elke groep (vanaf groep 3) is een werkboek beschikbaar. De opdrachten zijn gericht op de ontwikkeling van het rekenkundig inzicht. In de verschillende rekenopdrachten worden rekenactiviteiten toegepast welke aansluiten bij de rekendoelen van bestaande methodes.

De rekendoelen worden op het niveau van de groep gecombineerd om het rekenkundig inzicht te vergroten, te verbreden en te verdiepen. Zo komen onder andere deze rekendoelen aan de orde:

- Getalbegrip
- Basisvaardigheden rekenen
- Structuren en relaties tussen getallen
- Meten en meetkunde
- Schema’s
- Tabellen en grafieken
- Kaarten
- Rekenpuzzels
- Tekenen
- Bouwen en inzicht
- Abstraheren
- Redeneren
- Ontwikkelen van creativiteit
- Studievaardigheid

Alle rekendoelen staan vooraan in elke handleiding (incl. antwoorden) die voor elke groep beschikbaar is. Rekenkundig laat leerlingen nadenken, rekenopgaven uitleggen én het vraagt zelfreflectie van de leerling. Wie wil zich daar niet in vastbijten?

Brigitte Bosman

Back to Top
Gerelateerde producten