Winkelwagen

Rijk aanbod voor kinderen in een kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Rijk aanbod voor kinderen in een kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Een aanbod voor slimme peuters

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk, Sidi PO en ScanHB.

Onderwijsinstellingen, die werken vanuit een IKC-visie besteden ook aandacht aan de leeftijdsgroep 0-4 jarigen. De pedagogische visie en hieruit voortvloeiend de visie op leren in een ontwikkelingsgericht klimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal en emotionele ontwikkeling.
Daarbij worden vaak vier de uitgangspunten van Riksen-Walraven (0 tot 4 jaar) gehanteerd. Het bieden van emotionele veiligheid in een gezonde en veilige omgeving. Het bevorderen van persoonlijke competenties. Het bevorderen van sociale competenties. Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden (Riksen-Walraven, M. 2004).

Het is van belang om in de speelomgeving rekening te houden met slimme peuters. Deze speelomgeving dient pikkelend te zijn en horen er mogelijkheden te zijn tot experimenteren en onderzoeken. Het is belangrijk dat jonge kinderen nieuwsgierig blijven en, waar mogelijk, nog nieuwsgieriger worden en dat ze leren dat fouten maken nodig is om verder te komen. Kinderen doen ontdekkingen en nieuwe ervaringen op, en onderzoeken en ondervinden nieuwe mogelijkheden net buiten hun comfortzone. Alle activiteiten horen bij te dragen aan het ontwikkelen van wilskracht en doorzettingsvermogen. Naast een mogelijk natuurlijke aanleg tot bijzondere slimheid zijn dit belangrijke voorwaarden voor een gezonde cognitieve en sociale ontwikkeling.

Essentieel is dat een hoogbegaafd kind van zeer jong af aan op natuurlijke wijze wordt ondersteund in zijn of haar ontwikkeling. Vóórschools moeten in een aantal gevallen al onderdelen van de schoolse didactiek worden aangereikt. Ook tijdens de loopbaan van het kind in de basisschool dient de leeromgeving steeds te zijn gebaseerd op de niveaus die gezien de competenties van het kind adequaat zijn. Wanneer er in school onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan de mogelijkheden en capaciteiten van een cognitief hoogbegaafd kind, bijvoorbeeld wat betreft het kunnen lezen of schrijven of rekenen, kan het kind reeds in groep 1 en 2 grote motivationele, sociale en uiteindelijk ook cognitieve leerproblemen ervaren (Fransen, 1988; Mooij, 1994).

Om in te schatten of je met een slimme peuter hebt te maken kun je gebruik maken van observatielijsten, bijvoorbeeld:

https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/

https://www.decreatieveontdekker.nl/index.php/9-algemeen/16-wanneer-is-een-voorsprong-zo-groot-dat-je-aan-een-hoogbegaafd-kind-kan-denken

Slimme peuters vragen een andere begeleiding dan peuters met een gemiddelde ontwikkeling. De gemiddelde peuter vindt voldoende uitdaging in het reguliere aanbod. De peuter met een ontwikkelingsvoorsprong niet, deze verveelt zich sneller, is sneller uitgekeken op speelgoed en spel dat in de standaard hoeken wordt gespeeld. Deze kinderen vragen om andere materialen en andere vragen of opdrachten. De opvatting dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zelf wel ingewikkeld spelmateriaal gaan pakken, is niet altijd juist. Naast een eigen keuze van deze kinderen voor moeilijker materiaal, zal de pedagogisch medewerker het ook aan moeten bieden. Bij de uitspraak ‘moet’ is de achterliggende gedachte: stimuleer, lok uit en stel het op een liefdevolle en luchtige wijze verplicht. Stimuleer het proberen en het maken van fouten.


Kijk voor meer informatie op:


https://www.eduforce.nl/peuterplus-8819.html

https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/5-tips-voor-het-omgaan-met-slimme-peuters/

https://gezondmetkinderen.nl/hoogbegaafde-peuters-uitdagen

http://www.slimmepeuter.nl/index.php?id=spelsuggesties&size=


Meer informatie? Kijk op:


https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/peuters-met-een-ontwikkelingsvoorsprong

http://www.opvoedingsondersteuning.info/nl/Download-NJi/Normale-ontwikkeling-pdftekst.pdf

https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/kinderopvang/signaleren-van-voorsprong-in-je-kinderopvanggroep/


Meer interessante sites:


Inspelen op een ontwikkelingsvoorsprong:
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kinderopvang-Juli-2015.pdf

Hoogbegaafd te laat in het vizier:
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wp-content/uploads/2020/01/VAKBLAD-VROEG-NR04-DEC-2017.pdf

Waarom hoogbegaafdheid al zo vroeg signaleren:
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wp-content/uploads/2020/01/Zorgprimair-nr6-2018.pdf

Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong:
https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kiddo-11-2018.pdf


Jan Kuipers, auteur van Levelwerk, Sidi PO en ScanHB.

Gerelateerde Berichten