Winkelwagen

ScanHB, de slager en het vlees

ScanHB, de slager en het vlees

ScanHB, de slager en het vlees

Jan Kuipers, auteur ScanHB

Werken met ScanHB betekent dat elke medewerker een eigen scanlijst invult. Is dat niet zoiets als de slager keurt zijn eigen vlees? Die conclusie zou je kunnen trekken, maar dit is toch echt te kort door de bocht.

Er zijn drie redenen:

1.
Inderdaad, ScanHB vraagt jou om zelf een lijst in te vullen. Invullen vraagt de eerlijkheid om kritisch naar jezelf te kijken, iets wat bij een professional hoort. Jij weet dat je door in de spiegel te kijken kunt nagaan waar het beter kan. Met de scores uit de scanlijst en de uitgebreide aanbevelingen wordt die spiegel voorgehouden en kun je verbeterpunten oppakken. Het betekent ook dat wanneer je je zaken op orde hebt en je over de genoemde kwaliteiten beschikt, je trots mag zijn op je vakmanschap. Geen valse bescheidenheid.

2.
Het invullen van de lijsten gebeurt op een vierpuntsschaal:

- helemaal op orde, ik voer deze stappen daadwerkelijk aantoonbaar uit.
- enigszins op orde, is in een vergevorderd stadium en heb ik binnen afzienbare tijd gerealiseerd.
- een eerste ontwikkeling, de eerste stappen zijn gezet en ik heb concrete plannen, ook qua tijdpad.
- nog niet op orde, de eerste concrete stappen moet ik nog zetten.

Met deze scores krijg je een reëel beeld van jouw feitelijke situatie, niet op basis van een subjectieve interpretatie, maar op basis van een objectieve waarneming. Een score op ‘ik voer deze stappen daadwerkelijk aantoonbaar uit’ betekent dat je echt kunt laten zien dat je over de professionaliteit beschikt, aan jezelf, aan collega’s, aan ouders en aan bijvoorbeeld inspectie.


3.
Je maakt deel uit van een team en de uitkomsten van de scores van betrokkenen worden in het team op een open en transparante wijze gedeeld en besproken. Daarmee levert ScanHB niet alleen een bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling, maar tevens een bijdrage in het verbeteren van de professionele organisatie. ScanHB helpt je dus verder.

Online kwaliteitsmeter voor elke school

ScanHB helpt je zicht te krijgen op de kwaliteit van het beleid en de professionaliteit van medewerkers als het gaat om het onderwijsaanbod aan talentvolle/hoogbegaafde leerlingen.

Jan Kuipers, auteur ScanHB

Gerelateerde Berichten