Snelle screening Sidi PO

Snelle screening Sidi PO

Moeten wij de snelle screening ook weer invullen voor de leerlingen bij wie dat vorig schooljaar is gedaan en bij wie er vervolgstappen uitgekomen en gezet zijn?

Jan Kuipers, auteur Sidi PO

Vraag van een gebruiker over snelle screening:

Wij werken sinds halverwege vorig jaar met Sidi PO. We hebben vorig schooljaar in alle groepen voor 33% van de kinderen de snelle screening ingevuld. Bij sommige kinderen zijn er vervolgstappen gezet. Bij enkele zijn er vervolgstappen gezet t/m bijvoorbeeld stap 9. Met een aantal leerlingen zijn we nog bezig met het zetten van vervolgstappen.

Nu is de afspraak teambreed dat alle leerkrachten rond de herfstvakantie weer voor 33% van hun groep de snelle screening invullen. Dat is dus een andere groep dan de groep die ze vorig schooljaar hadden.

Nu is mijn vraag: moeten ze de snelle screening ook weer invullen voor de leerlingen bij wie dat vorig schooljaar is gedaan en bij wie er vervolgstappen uitgekomen en gezet zijn?

Antwoord van Jan Kuipers

Nee en mogelijk ja….

1. Nee, voor die leerlingen die al zijn gescreend en waarbij vervolgstappen zijn gezet. Zij zitten al in het vervolgtraject. Hier is/wordt al ingegaan op de leerbehoefte. Opnieuw screenen is niet nodig.

2. Nee, ook voor de leerlingen die zijn gescreend en waarbij geen vervolgstappen zijn gezet.

In beide gevallen mag je vertrouwen op de professionaliteit van de leerkracht van de vorige groep.

Er is één maar… het kan zijn dat een enkele leerling uit punt 2 in de nieuwe groep toch opvalt door spitsvondige uitingen, prestaties, creatief denken etc. Het kan namelijk voorkomen dat een leerling bij de ene leerkracht meer van zichzelf laat zien dan bij de andere leerkracht. Je hebt ook leerlingen die naarmate ze ouder worden meer van hun talent laten zien (laatbloeiers). Geef deze leerlingen de ruimte en stimuleer de talenten.

Andersom geldt hetzelfde: het kan voorkomen dat een leerling met een verrijkend aanbod in een nieuwe groep toch even de kat uit de boom kijkt en in de eerste weken niet het achterste van de tong laat zien. In een dergelijk geval is het aan te raden om in een persoonlijk gesprek het vertrouwen in de leerling uit te spreken.Geef aan dat je op de hoogte bent van het aanbod in de vorige groep en vraag wat de leerling nodig heeft om ook in deze groep een verrijkend aanbod te maken. Schakel bij twijfel niet te snel terug naar het basisaanbod. Vraag eventueel advies aan de collega van de vorige groep, de intern begeleider of de specialist hoogbegaafdheid.

Conclusie: opnieuw screenen is niet nodig, maar blijf scherp letten op signalen. In individuele gevallen kun je de screeningslijst alsnog een keer invullen.

Jan Kuipers, auteur Sidi PO

Back to Top