Winkelwagen

Training “Kansrijke combinatiegroepen”

Training “Kansrijke combinatiegroepen”

Training “Kansrijke combinatiegroepen”

Met het concept Kansrijke combinatiegroepen richten scholen hun onderwijs inhoudelijk anders in. Combinatiegroepen onderwijs dwingt scholen tot het maken van een keuze en soms zelfs tot het ontwikkelen van een hernieuwde visie op onderwijs.

Het boek Kansrijke combinatiegroepen geeft inzicht in de mogelijkheden en kansen in het omgaan met verschillen in kansrijke combinatiegroepen. Na het lezen van het boek is vaak de vraag: en nu? De trainers van Cedin verzorgen graag een traject op maat. Op school. Voor het hele team. En in heel Nederland. 

Uitdaging

De training Kansrijke combinatiegroepen helpt leerkrachten om jaargroepen en vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief goede instructies. Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert.

Wanneer leerkrachten leren om jaargroepen en vakken in instructies te verbinden, pakken ze de regie terug en leren ze de methode los te laten en verdiepen ze zich nog meer in vakspecifieke didactiek. Dit levert (meer) tijd op voor kwaliteit: kwalitatief sterke instructies, coöperatief en samenwerkend leren en meer tijd en aandacht voor zorgleerlingen.

Training

In het boek worden de combinaties besproken van twee en drie leerjaren, zoals een combinatie van groep 3/4/5. Een training kan zich bijvoorbeeld richten op enkel het onderdeel spellen, begrijpend lezen, rekenen of  taal. Werkbijeenkomsten en klassenbezoeken zijn veelal zeer effectief.

Training en advies op maat

De onderwijsadviseurs van Cedin bieden scholing en begeleiding aan leerkrachten en directies en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.


Niels Bron

Gerelateerde Berichten