Winkelwagen

Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen

Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen

Voorop blijven met het uitgeven van lesmaterialen

De titels verraden een creatief aanbod en een speciale doelgroep. Krokomingo, Pluswerk Prik en Ko, Spiekkaarten rekenen, Levelwerk. De kleurrijke uitgaven bevestigen dat beeld. Maar dat is niet de hoofdreden waarom scholen kiezen voor uitgeverij Eduforce.  

De uitgeverij staat bekend om zijn inhoudelijke kennis van de uitgaven voor het onderwijs. In 2015 heeft de uitgeverij van Cedin, Eduforce, ingezet op nieuwe materialen voor hoog- en meerbegaafde kinderen. ‘Het onderwerp staat hoog op de agenda bij basisscholen in Nederland’, Niels Bron licht die keuze toe. ‘Het onderwijs en de politiek zien steeds meer de noodzaak voor aanpassing van het onderwijs en daar spelen wij op in. Wij hebben materialen gemaakt voor alle groepen. Dat begint al bij de kleuters die met creatieve, open opdrachten worden uitgedaagd. Met de zogenoemde ‘hogere orde-denkvragen’ worden de kinderen van groep 1 tot en met 8 bediend, waarbij het leren analyseren, evalueren en creëren de basis vormt.’

Wezenlijk

De visie op hoogbegaafdheid is de laatste jaren veranderd. In die ontwikkeling gaat Eduforce mee. ‘Sterker nog: we proberen voorop te blijven lopen’, zegt Niels. ‘We hebben daarom intensief contact met auteurs over hun ideeën voor methoden. Dat is ooit begonnen met Levelwerk van Cedin-collega Jan Kuipers. In dat contact, het betrokken zijn bij de inhoud, meedenken, daar zit onze kracht. Voorbeeld ook is de in 2015 gelanceerde serie werkboeken van ‘Denken over Taal.’ Dit is verrijkend materiaal voor hoogbegaafde leerlingen, die een wezenlijke stap willen zetten. Deze werkboeken hebben een hoog leerniveau, inhoudelijk boeiende thema’s en de opdrachten doen een beroep op ontwikkelde denkvaardigheden. Voor de kinderen die meer kunnen dan regulier, maar waarvoor ‘Denken over Taal’ toch te hoog gegrepen is, is de serie werkboeken ‘Pluswerk Prik en Ko’ gemaakt. Dit gecombineerde aanbod komt tegemoet aan leerkrachten, die aangeven dat differentiëren nodig is binnen de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen.’

Groei

Naast het aanbod hoogbegaafdheid heeft Uitgeverij Eduforce in 2015 het vervolg uitgebracht op ‘De Krokomingo’, met de titel ‘Sesam open u!’, waarmee kinderen op school én thuis kunnen werken aan de uitvoering van een gedegen toneelstuk. Ook de ‘Spiekkaarten Rekenen’ komen uit 2015. Ze geven kinderen meer zelfstandigheid in het leren rekenen. Niels Bron: ‘Eduforce beweegt volop en de plannen voor het komende jaar zitten al in de pijplijn. In 2016 komt er naast een nieuw rekenaanbod voor slimme kinderen, ook een leerlijn op het gebied van filosofie die ‘Overdenken’ heet en is er een nieuwe behandelmap Dyslexie onderweg. Hoe de aansluiting is met tablets en andere ict-middelen, daarover houd ik de vinger aan de pols. Mijn uitgangspunt is dat ict geen doel is. Als de kwaliteit van de materialen hoog is en de methoden inhoudelijk staan als een huis, dan is het goed. Dan slagen we.’ 

Niels Bron 

Gerelateerde Berichten