Levelwerk - begeleiding door de leerkracht

Levelwerk - begeleiding door de leerkracht

Begeleiding door de leerkracht

Vraag van een school:
Wij werken met levelwerk en wij merken dat het uitvoeren van levelwerk ongeveer 1 á 1,5 uur per dag kost. Nu is onze vraag: wat is jullie ervaring qua begeleidingsuren van levelwerk aan een groepje leerlingen?

Antwoord van Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid:
Levelwerk is geen leerlijn voor uitsluitend zelfstandig werken. Bij zelfstandig werken werkt de leerling aan opdrachten, waarbij er sprake is van een gerealiseerd leerniveau.
De leerling verbetert zich in datgene wat hij/zij al geleerd heeft. Zelfstandig werken met verrijkingsopdrachten in deze vorm betekent dat de stof relatief gemakkelijk is en dat het ‘leren leren’ niet plaatsvindt. Levelwerk is leerstof op een hoger niveau, waarbij er echt sprake is van leren, grenzen verleggen en ‘uit de comfortzone stappen’. Dat vraagt zorgvuldige hulp en begeleiding.

De meest ideale werkwijze is om één keer per week een half uur tot drie kwartier met kinderen samen over Levelwerk te praten. Het is aan te raden om deze gesprekken in te plannen op een vast moment in de week. Naast dit wekelijkse gesprek kun je van tijd tot tijd hulp bieden tijdens je hulpronde.

De begeleider heeft hierbij de rol als coach op meta-niveau: wat gaat goed, waar loop je tegenaan, hoe ga je daarmee om, hoe lossen andere kinderen dit op… Het is niet de bedoeling dat de Levelwerk begeleider veel instructie en uitleg geeft over de inhoud. Bespreek vooral het proces en laat leerlingen nadenken over de benodigde hulpbronnen: antwoordboekje, hulp van andere leerlingen of van thuis.

De begeleiding omvat vier stappen:

- Levelwerk, vooraf – eenmalig
- Bij de start – elk blok
- Tijdens de Levelwerkperiode – wekelijks
- Aan het eind – na elk blok

Levelwerk, vooraf – eenmalig

Bepaal welke leerlingen Levelwerk gaan maken.
· Criteria: toetsen en gegevens uit de Sidi PO. Ga na welke onderwijsbehoefte(n) de leerling heeft.
· Inhoudelijk: met welk level/blok gaat de leerling starten (kalenderindeling of afwijkend).
· Overige (niet-inhoudelijke) leerdoelen: mentaal/sociaal/ leerstrategieën.

Bij de start – elk blok

Startgesprek met de betrokken leerling(en). Zorg ervoor dat je de ‘Levelwerkkaart’ en het ‘leerlingwerkboek’ hebt gekopieerd.
· Onderwijsbehoeften
· Reden van Levelwerk
· Inhoud Levelwerk
· Inhoud box en blok
· Aanpak en werkwijze – leerlingwerkboek
· Wijze van coaching
· Planning met leerling(en), wat compacten en wanneer Levelwerk
· Leerlingen werken ca. 1 a 1½ uur per dag
· Planning op taakbrief of planblad

Tijdens de Levelwerkperiode – wekelijks

Wekelijks coachingsgesprek (Levelwerkgroepje) ca. 45 minuten.
· Resultaat van afgelopen week
· Logboek van leerling
· Successen en knelpunten
· Proces van leren

Planning komende week:
· Inhoud box en blok bespreken
· Aanpak en werkwijze bespreken
· Wijze van coaching bespreken

Dagelijkse ondersteuning:
· Tijdens hulprondes
· Informele momenten

Aan het eind – na elk blok

· Evaluatie met de betrokken leerling(en), gebruik hierbij het leerlingwerkboek.
· Evaluatieblad leerling
· Evaluatieblad leerkracht
· Koppeling met leerdoelen en onderwijsbehoefte(n)
· Eindoordeel leerkracht – overnemen op rapport

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

Back to Top
Gerelateerde producten