Uitreiking Pienter opdrachtkaarten voor groep 3 en 4

Pienter map 2 is de nieuwste map van Elizabeth de Vries en bevat opdrachtkaarten met open en creatieve opdrachten die hoogbegaafde kinderen uit groep 3 en 4 flink uitdagen. Dit is het vervolg op Pienter map 1: de map met opdrachtkaarten voor slimme kleuters.

Het is bekend dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong sneller leren. Dat doen ze het liefst door zelf te ontdekken. Ze moeten op een praktische manier worden uitgedaagd. Ze willen experimenteren, onderzoeken en hebben behoefte aan handelend bezig zijn. Er wordt aanspraak gemaakt op creatief handelen.

Het is in de praktijk gebleken dat de overgang van groep 2 naar groep 3 vrij lastig kan zijn. Vaak kunnen leerlingen met een voorsprong al (wat) lezen en of rekenen. Om de lijn van Pienter map 1 voort te zetten, heeft Elizabeth de Vries Pienter deel 2 voor groep 3 en 4 ontwikkeld. Deze map bevat wederom open opdrachten waarbij leerlingen kunnen onderzoeken en waarbij het creatief denken wordt gestimuleerd. De leerkracht maakt een inschatting van wat de leerling aankan. Er zijn opdrachtkaarten beschikbaar voor taal, rekenen, techniek, mens en maatschappij en er zijn creatieve opdrachtkaarten.

Op de Tjongerschool in Mildam is de eerste Pienter map 2 overhandigd aan Elizabeth de Vries. Dit is de school waar Elizabeth werkzaam is en waar de kinderen met veel plezier de opdrachtkaarten uitvoerig hebben getest.