Winkelwagen

Update SiDi PO: nieuwe lijst

Update SiDi PO: nieuwe lijst

Overgang van po naar vo, nieuwe lijst in SiDi PO 

Jan Kuipers, auteur van SiDi PO

Binnenkort start de fase van de aanmelding voor het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen. Spannend voor leerlingen en ouders, want het is een belangrijke stap. De verplichte Eindtoets is een onderdeel, maar goede informatie van de leerkracht is minstens zo belangrijk. Voor hoogbegaafde leerlingen kan deze stap soms moeizaam verlopen.
De overdrachtsgegevens zijn soms niet expliciet en relevante informatie wordt niet altijd goed doorgesproken met betrokken docenten.

Daarom is een goede overdracht met duidelijke informatie van groot belang. Hoe beter de vo-school de leerling kent, al vóór binnenkomst, hoe beter er vanaf dag één ingespeeld kan worden op zijn/haar talenten.

Om deze reden hebben we in SiDi PO de lijst 'Onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs' toegevoegd. Deze lijst kan als bijlage worden opgenomen in het formele onderwijskundig rapport. In de warme overdracht met de mentor van het vo geef je met deze lijst een duidelijk beeld van het cognitieve talent/hoge begaafdheid en de eventuele belemmeringen. 

Stap 22 - Onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs, groep 7 en 8

We zijn continu bezig om de inhoud van de SiDi PO af te stemmen op de wensen van onze gebruikers. In 2021 volgen meer updates van de SiDi PO.

Gerelateerde Berichten