Winkelwagen

hoogbegaafdheid

 1. Snelle screening Sidi PO
  12
  Oct

  Snelle screening Sidi PO

  Moeten wij de snelle screening ook weer invullen voor de leerlingen bij wie dat vorig schooljaar is gedaan en bij wie er vervolgstappen uitgekomen en gezet zijn?

  Jan Kuipers, auteur Sidi PO

  Vraag van een gebruiker over snelle screening:

  Wij werken sinds halverwege vorig jaar met Sidi PO. We hebben vorig schooljaar in alle groepen voor 33% van de kinderen de snelle screening ingevuld. Bij sommige kinderen zijn er vervolgstappen gezet. Bij enkele zijn er vervolgstappen gezet t/m bijvoorbeeld stap 9. Met een aantal leerlingen zijn we nog bezig met het zetten van vervolgstappen.

  Lees artikel
 2. SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing
  09
  Mar

  SiDi PO en een wetenschappelijke onderbouwing

  SiDi PO en betrouwbaarheid

  Jan Kuipers, auteur SiDi PO

  In hoeverre is SiDi PO betrouwbaar, met andere woorden: krijg je met het invullen van de lijsten een reëel beeld van de leerling?

  Internationaal onderzoek geeft aan dat een combinatie van verschillende methoden de beste resultaten oplevert in de signalering.

  Lees artikel
 3. Tijd voor verrijking: hoe maak je 1,5 uur per dag vrij voor Levelwerk
  09
  Mar

  Tijd voor verrijking: hoe maak je 1,5 uur per dag vrij voor Levelwerk

  Tijd voor verrijking

  We kregen van een school de volgende vraag: “In de handleiding van Levelwerk wordt gesteld dat je gemiddeld één tot anderhalf uur per dag in moet ruimen voor verrijkingswerk. Bij ons op school zijn de meeste groepen best ver met compacten, herhalingslessen vervallen, ze maken lang niet alles van de lessen etc. Maar dan lukt het echt niet om aan die tijden voor Levelwerk te komen. Wat kunnen we beter doen?”

  Antwoord van Jan Kuipers

  Er zijn verschillende manieren om een goed en passend aanbod te realiseren.

  Lees artikel
 4. De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’
  29
  Dec

  De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’

  De vraag achter het antwoord ‘Ik weet het niet.’

  Ragnild Zonneveld, onderwijsadviseur hoogbegaafdheid en auteur van Spiegelschrift

  Max haalt zijn smalle schouders op en verbergt zijn fronsrimpel achter zijn sluike haar. Hij kijkt naar beneden en is niet van plan om meer te zeggen. Ik stap over naar een ander onderwerp. Meteen klaart zijn gezicht op en doet hij weer enthousiast mee. Dat zet mij aan het denken.

  Lees artikel
 5. Executieve functies trainen met F1 cards
  10
  Nov

  Executieve functies trainen met F1 cards

  Executieve functies trainen met F1 Cards

  Bouke van der Meulen, auteur F1 cards en Leren leren racespel


  Juist voor meer- en hoogbegaafden is het belangrijk om een weloverwogen aanpak aan te leren waarbij ruimte is voor autonomie, interesse en ondersteuning. Zij racen over het algemeen door hun schoolwerk en behalen daardoor niet altijd het beste resultaat of lopen later zelfs vast.

  Lees artikel
 6. Let’s chat – nu met uitbreidingsset
  06
  Oct

  Let’s chat – nu met uitbreidingsset

  Let’s chat – nu met uitbreidingsset

  Bouke van der Meulen, auteur van Let's chat, Leren leren racespel en Divergento

  Als leerkracht ben ik altijd nieuwsgierig naar de kinderen in mijn klas. Hoe voelen ze zich, hoe denken ze over school, wat willen ze (later) bereiken, waar zijn ze trots op, wat doen ze het liefst en hoe gaan ze om met vrienden?

  Lees artikel
 7. Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.
  29
  Sep

  Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.

  Bij Divergento! gaat het om creatief denken, associëren en combineren.
  Voor iedereen van 7-99 jaar.


  Bouke van der Meulen, auteur van Divergento, F1 Cards en Let's chat.

  Daar komen de kaartjes van Divergento! op tafel. De kaartjes worden flink gehusseld en omgekeerd neergelegd op tafel. Dan pakken drie spelers elk zes kaartjes uit de pot en beginnen aan het woordspel Divergento!

  Lees artikel
 8. 5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep
  09
  Jun

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep

  5 tips voor het omgaan met slimme peuters op de groep

  Ragnild Zonneveld, onderwijsadvisuer hoogbegaafdheid.

  Heb je in jouw groep ook peuters die heel slim zijn en verder lijken te zijn dan de andere kinderen? Ze lijken al toe aan de basisschool. Ze stellen vragen die je niet verwacht en spelen liever met oudere kinderen.

  Lees artikel
 9. Levelwerk - begeleiding door de leerkracht
  06
  Apr

  Levelwerk - begeleiding door de leerkracht

  Begeleiding door de leerkracht

  Vraag van een school:
  Wij werken met levelwerk en wij merken dat het uitvoeren van levelwerk ongeveer 1 á 1,5 uur per dag kost. Nu is onze vraag: wat is jullie ervaring qua begeleidingsuren van levelwerk aan een groepje leerlingen?

  Antwoord van Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid:
  Levelwerk is geen leerlijn voor uitsluitend zelfstandig werken. Bij zelfstandig werken werkt de leerling aan opdrachten, waarbij er sprake is van een gerealiseerd leerniveau.

  Lees artikel
 10. Update SiDi PO: nieuwe lijst
  14
  Feb

  Update SiDi PO: nieuwe lijst

  Overgang van po naar vo, nieuwe lijst in SiDi PO 

  Jan Kuipers, auteur van SiDi PO

  Binnenkort start de fase van de aanmelding voor het voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen. Spannend voor leerlingen en ouders, want het is een belangrijke stap. De verplichte Eindtoets is een onderdeel, maar goede informatie van de leerkracht is minstens zo belangrijk. Voor hoogbegaafde leerlingen kan deze stap soms moeizaam verlopen.

  Lees artikel
 11. Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief
  08
  Feb

  Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief

  Het (mis)matchmodel: begaafd onderwijs vanuit bio-ecologisch perspectief

  Ragnild Zonneveld, auteur van Spiegelschrift

  In de dagelijkse praktijk zie ik vaak hoogbegaafde kinderen, die om de een of andere reden tegen knelpunten in hun ontwikkeling zijn aangelopen. Die zijn vastgelopen in het onderwijs en/of in zichzelf. Hoogbegaafdheid lijkt daarin regelmatig de verklarende factor, maar is zelden de enige.

  Lees artikel
 12. Jaarlijkse groepssignalering Sidi PO weer mogelijk
  23
  Nov

  Jaarlijkse groepssignalering Sidi PO weer mogelijk

  Jaarlijkse screening weer mogelijk

  Jan Kuipers, auteur van SiDi PO


  Met de Sidi PO neem je de jaarlijkse screening af door de lijst "snelle screening" voor alle leerlingen in te vullen. Maar is dat de enige en goede manier?

  Lees artikel
 13. Hoe herken je het verschil tussen een pientere en een hoogbegaafde leerling?
  19
  Nov

  Hoe herken je het verschil tussen een pientere en een hoogbegaafde leerling?

  Bouke van der Meulen, auteur Let’s chat

  Deze vraag kwam bij een teambijeenkomst over hoogbegaafdheid ter sprake. Er werd een lijstje met de kenmerken van pientere en hoogbegaafde leerlingen getoond. Ik vond de benadering niet erg overtuigend. Moet je dit lijstje afvinken om te zien waar de leerling het best past? Klopt de indeling op het lijstje? Zou de opsomming van kenmerken niet uitgebreider zijn?

  Lees artikel
 14. De drie kritieke momenten in de basisschool
  31
  Oct

  De drie kritieke momenten in de basisschool

  Voor cognitief talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen zijn er op school drie momenten die spannend zijn: de start in groep 1, de overgang van groep 2 naar 3 en de overgang van groep 5 naar 6.

  Jan Kuipers, auteur van Sidi PO

  Lees artikel
 15. Nieuwe rekenuitdaging voor jonge slimmeriken
  25
  Oct

  Nieuwe rekenuitdaging voor jonge slimmeriken

  Emmi Visser, auteur Denken in Getallen

  Goed nieuws voor basisschoolleerlingen die snel kunnen leren: de nieuwe rekenmethode Denken in Getallen biedt volop uitdaging om de hersenen eens stevig te laten kraken.

  Lees artikel
 16. Compacten en verrijken
  06
  Sep

  Compacten en verrijken

  Compacten en verrijken

  In deze blog geef ik tips over een beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2 en over compacten en verrijken vanaf groep 3 (bron: Kei in hoogbegaafdheid).

  Jan Kuipers, auteur van ScanHB, Sidi PO en Levelwerk

  Lees artikel
 17. Externe hulp bij Levelwerk vereist?
  08
  Jul

  Externe hulp bij Levelwerk vereist?

  Externe hulp bij Levelwerk vereist?

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur

  In de maanden voor en vlak na de zomervakantie oriënteren scholen zich op materialen, methoden en andere zaken die de moeite waard zijn om aan te schaffen. Om meer- en hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te bieden, wordt op veel scholen Levelwerk aangeschaft.

  Lees artikel
 18. De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB
  08
  Jun

  De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB

  De kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen - ScanHB

  Jan Kuipers, auteur ScanHB

  De kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen blijft onverminderd in de belangstelling staan. Er zijn mooie ontwikkelingen en schoolteams groeien in hun vakmanschap. Veel samenwerkingsverbanden hebben in 2020 een subsidie ontvangen. Hiermee kunnen ze samen met schoolbesturen nog meer stappen zetten.

  Lees artikel
 19. F1 Cards, verrijkingswerk voor snelle racers in de (plus)klas
  08
  Jun

  F1 Cards, verrijkingswerk voor snelle racers in de (plus)klas

  Bouke van der Meulen, auteur van F1 Cards

  Heel vaak kreeg ik vragen van collega’s over geschikte verrijkingsopdrachten voor in de plusklas en dan ook nog compleet met een stappenplan en logboek. 

  ´Wat doen jullie voor opdrachten in de plusklas? Werken jullie ook aan de executieve functies en hoe? Welke thema’s gebruiken jullie? Hoe ziet een les er uit? Mag ik eens kijken hoe jullie het doen?´

  Lees artikel
 20. Uitdagende techniekopdrachten in Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap
  26
  May

  Uitdagende techniekopdrachten in Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap

  Ontwerpend leren: doorlopende technieklijn voor de hele basisschool.

  Leerlingen gaan met de technische opdrachten en activiteiten uit Levelwerk en de box Techniek en Wetenschap  aan de slag om techniek echt te begrijpen. Ze worden aangezet om de uitdagende opdrachten te maken en te doorgronden. Eduforce  heeft extra opdrachtkaarten ontwikkeld, zodat leerlingen niet alleen een techniekmodel in elkaar zetten, maar er ook echt mee aan het werk gaan.

  Lees artikel
 21. Levelwerk in groep 3
  01
  Apr

  Levelwerk in groep 3

  Levelwerk in groep 3

  Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid

  Veel scholen bieden slimme kinderen in groep 3 Levelwerk aan. Levelwerk zet in op een hoog niveau, met pittige opdrachten die kinderen aanzetten tot ‘leren leren’. We krijgen van tijd tot tijd vragen over Levelwerk in deze groep.

  Lees artikel
 22. Veelgestelde vraag: Op welk moment neem je de SiDi PO af?
  24
  Jan

  Veelgestelde vraag: Op welk moment neem je de SiDi PO af?

  Vraag leerkracht:

  Is er een advies op welk moment je de vragenlijsten van SiDi PO afneemt en worden alle leerlingen gescreend?

  Antwoord Jan Kuipers:

  SiDi PO is een toolbox, waarbij de leerkracht zelf kiest wat hij/zij nodig heeft om de leerbehoefte van leerlingen te bepalen. Wij schrijven dus niets voor en geven geen advies over het juiste tijdstip van afnemen.

  Lees artikel
 23. ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
  09
  Jan

  ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

  Opdracht Levelwerk
  Groep 6 en 7: blok 3 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
  Groep 8: blok 2 ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

  Vraag leerkracht

  Op de Levelwerkkaart van groep 6, 7 en 8 staat een opdracht over de les ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Is dit een werkblad? Of staat dit in een boekje? Ik kan het nergens vinden. Kunt u mij vertellen waar dat staat?

  Lees artikel
 24. Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?
  02
  Oct

  Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?

  Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

  Vraag leerkracht

  Ik heb een overzicht waarmee je kunt bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor Levelwerk. Dat zijn de kinderen die bij doortoetsen (+ 6 maand) nog steeds een I of II scoren op Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde.

  Lees artikel
 25. Let´s chat -uit de praktijk-
  16
  Sep

  Let´s chat -uit de praktijk-

  Let´s chat -uit de praktijk-

  Bouke van der Meulen, ontwikkelaar van Let's chat

  ‘Jesper van groep 6 is heel bijzonder, maar soms ook lastig. Wat zou ik kunnen doen met hem?’ Dat is de vraag van juf Jeanette aan mij.
  ‘Hoe goed ken je hem? Heb je al eens een gesprek met hem gevoerd?´ reageer ik.

  Lees artikel
 26. Aan het werk met het Leren leren racespel
  09
  Sep

  Aan het werk met het Leren leren racespel

  Leren leren racespel

  Bouke van der Meulen, ontwikkelaar van het Leren leren racespel

  Het Leren leren racespel speel ik vanuit mijn rol als plusklasleerkracht graag met mijn leerlingen. Zowel hoogbegaafde als reguliere kinderen kunnen aan de slag met dit spel. Het racespel staat symbool voor het feit dat leerlingen (soms) veel te snel door hun werk ‘racen’.

  Lees artikel
 27. Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8
  19
  Jun

  Wiskunde deel 2 is vervangen door Rekenkundig groep 8

  Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

  Er is een alternatief ontwikkeld voor Topklassers Wiskunde deel 2: Rekenkundig groep 8. Bij de serie Rekenkundig  is de inbreng van de kinderen groot en de antwoorden moeten vaak gemotiveerd worden.

  Lees artikel
 28. Verrijkingsmateriaal om van te smullen
  29
  Nov

  Verrijkingsmateriaal om van te smullen

  Verrijkingsmateriaal om van te smullen

  Henriëtte Dekker, ECHA- Specialist (hoog)begaafdheid bij Smart-Ease.

  Ik kom voor mijn werk regelmatig op scholen. Nadat we hebben doorgenomen aan welke eisen het verrijkingsmateriaal moet voldoen, volgt al snel de volgende vraag: “Als leerkracht heb ik weinig tijd. Wat kan ik dan aanbieden en waar is dat te vinden?”

  Lees artikel
 29. Gek op creatief schrijven
  03
  Sep

  Gek op creatief schrijven

  Gek op creatief schrijven

  Anita Middel, coauteur Struis de Schrijfvogel en auteur bij Jules Plus.

  De kinderen van groep 7/8 van De Schatkamer in Biddinghuizen zijn gek op creatief schrijven. Op de vraag van juf Anne of ze mee wilden werken aan een filmpje over Struis de Schrijfvogel waren alle vingers direct omhooggegaan. Ze zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kalender en ze hebben zelfs de naam helpen kiezen.

  Lees artikel
 30. Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders
  23
  Aug

  Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders

  Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders

  Anita Drost, coauteur Struis de Schrijfvogel en eigenaar Schrijfbende

  “Als ik mijn leerlingen opdracht geef om een verhaaltje te schrijven, zijn er kinderen die meteen aan de slag gaan maar ook kinderen die tot niets komen, omdat ze geen idee hebben waarover ze moeten schrijven”, zegt de leerkracht van groep 4/5 tijdens de voorbespreking van de workshop Creatief schrijven.

  Lees artikel
 31. Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas
  08
  Jun

  Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

  Hoogbegaafd kind kan vaak ‘gewoon’ meedoen in reguliere klas

  Gorredijk, Ter Apeler Courant

  Met het boek laat Jan Kuipers zien dat elke school en elke leerkracht in staat is om verreweg de grootste groep slimme kinderen te bedienen, ook al wordt vaak anders beweerd.

  Lees artikel
 32. Optische illusies zijn een kunst om te tekenen
  01
  Jun

  Optische illusies zijn een kunst om te tekenen

  Optische illusies zijn een kunst om te tekenen

  Niels Bron, Uitgeverij Eduforce

  Iedereen kent ze wel. De populaire tekeningen van M.C. Escher. Met het nieuwe tekenboek van Emmi Visser leer je zelf optische illusies tekenen. Volg simpelweg de stappen in het boek en creëer de mooiste tekeningen.  

  Lees artikel
 33. Waarom Denken in Getallen?
  31
  May

  Waarom Denken in Getallen?

  Denken in Getallen

  Emmi Visser, auteur Denken in Getallen

  Waarom een reeks verrijkingswerkboeken over rekenen terwijl ik tot nu toe altijd over taal geschreven heb? Reken maar uit...

  Lees artikel
 34. Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’
  28
  May

  Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’

  Jan Kuipers publiceert boek over ‘slimme kinderen’

  Artikel SA, regionaal nieuwsplatform voor de gemeente Opsterland en omgeving.


  Binnen het reguliere onderwijs is er plek voor vrijwel alle hoogbegaafde kinderen, is de overtuiging van Jan Kuipers.

  Lees artikel
 35. Recensie Kei in Hoogbegaafdheid van Bertus Meijer, Onderwijsenzo
  01
  May

  Recensie Kei in Hoogbegaafdheid van Bertus Meijer, Onderwijsenzo

  Kei in hoogbegaafdheid, Jan Kuipers

  Wat claimt de cover?

  In dit boek neemt de schrijver je mee in de stappen die nodig zijn om tot een goede aanpak voor excellente en hoogbegaafde leerlingen te komen. De leerkracht in de school om de hoek staat in dit boek centraal.

  Lees artikel
 36. Levelspel geschikt voor groep 3?
  01
  May

  Levelspel geschikt voor groep 3?

  Levelspel geschikt voor groep 3?

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur

  Een mooie periode van het schooljaar is aangebroken. Leerkrachten kijken vooruit naar volgend schooljaar en willen hun leerlingen de laatste weken nog voldoende bagage meegeven. Daarnaast is het de tijd van schoolreizen, musicals, avond4daagse en warm weer. Kinderen zijn intensiever bezig met activiteiten binnen en buiten school en dit alles maakt deze periode extra inspannend.

  Lees artikel
 37. Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden
  17
  Mar

  Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

  Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur Cedin

  Het onderwijs zou het onderwijs niet zijn als er niet regelmatig nieuwe en fantastische ideeën gelanceerd zouden worden. Echte onderwijsmensen vinden zichzelf vaak meerdere keren opnieuw uit. Zo staan zelfstandig werken en differentiëren al jarenlang centraal bij onderwijsinnovaties.

  Lees artikel
 38. Rekenkundig is een groot succes
  08
  Mar

  Rekenkundig is een groot succes

  Rekenkundig is een groot succes

  Brigitte Bosman, auteur Rekenkundig

  “Sanne vindt Rekenkundig super leuk en eerlijk gezegd snapt ze er veel meer van dan ik had gedacht. Dat ze bijvoorbeeld begrijpt dat je 5 kilometer in een half uur fietst, als je 10 kilometer in 1 uur fiets, had ik niet verwacht. Best knap van een zesjarige om die woorden om te zetten in rekenkunde.”

  Lees artikel
 39. Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.
  14
  Feb

  Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.

  Onderpresteren: voor wie is ‘De kracht in Jezelf’.

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  Slim en moeite met leren. ‘Als je slim of (hoog)begaafd bent kun je goed leren’ is een veel gehoorde uitspraak. Ongeveer één op de vijf (hoog)begaafde kinderen levert prestaties die lager zijn dan wat er op grond van hun aanleg verwacht mag worden. Onderpresteren is daarmee één van de meest raadselachtige en frustrerende problemen van (hoog)begaafde kinderen.

  Lees artikel
 40. Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?
  13
  Dec

  Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?

  Ben jij die Kei in Hoogbegaafdheid?

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  In het voorjaar van 2018 is mijn boek 'Kei in Hoogbegaafdheid' verschenen. Er zijn al heel wat boeken over (hoog)begaafdheid geschreven, vooral door professionals en ouders. In dit boek staat niet de theorie en de ervaring van ouders centraal, maar vooral de praktijk van de leerkracht. 

  Lees artikel
 41. Rekenkundig in Levelwerk
  15
  Nov

  Rekenkundig in Levelwerk

  Rekenkundig in Levelwerk

  De eisen die we stellen aan hoogbegaafde kinderen zijn de laatste 5 jaar veranderd. We verlangen meer inbreng en verwachten een onderzoekende houding van kinderen, waarbij het creatief denken wordt gestimuleerd. Dit zijn de zogenoemde hogere orde denkvragen die voor (hoog)begaafde kinderen erg interessant zijn.

  Lees artikel
 42. Levelwerk: hoe kun je compacten?
  11
  Oct

  Levelwerk: hoe kun je compacten?

  Levelwerk: hoe kun je compacten?

  Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

  We zijn net gestart met Levelwerk en heb nu een vraag rondom het compacten. Wanneer een leerling een spellingcategorie onder de knie heeft, kan ik deze stof dan compacten, of kan de leerling door te weinig oefenen de kennis kwijt raken en is het wijs om spelling gewoon te laten maken?

  Lees artikel