Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?

Komen deze kinderen ook in aanmerking voor Levelwerk?

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk

Vraag leerkracht

Ik heb een overzicht waarmee je kunt bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor Levelwerk. Dat zijn de kinderen die bij doortoetsen (+ 6 maand) nog steeds een I of II scoren op Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde.


Wij hebben kinderen op school die hier niet aan voldoen. Ze scoren een I of II op de huidige Cito, maar niet bij doortoetsen. Toch krijgen zij te weinig uitdaging in het pluswerk van de methode. Ze houden tijd over aan het eind van de week. Dit komt vooral doordat ze een hele goede werkhouding hebben. Ze werken hard en serieus.

Wat doen we met deze kinderen? Toch Levelwerk, ook al voldoen ze niet aan de voorwaarden? Of moeten ze op een andere manier uitgedaagd worden?


Antwoord Jan Kuipers

Wat een leuke vraag. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de ambitie en motivatie van hardwerkende leerlingen tegen te houden. Jouw idee om Levelwerk aan te bieden is heel goed, maar dat vraagt wel een zorgvuldige aanpak.

  1. Bespreek met de leerlingen wat je opvalt. Je ziet dat ze snel klaar zijn, dat ze hard werken en dat het pluswerk snel af is.
  2. Opper het idee om moeilijker werk aan te bieden. Bespreek open een aantal scenario’s. Hoe zullen ze het gaan ervaren, hoe denken ze om te gaan met het werk, wat als het te simpel is, wat als het lastiger wordt, wat als ze er niet uitkomen, enzovoort. Stimuleer de durf en de poging, maar temper de verwachtingen. Daarmee laat je voelen en merken dat het geen falen is als het niet lukt.
  3. Laat leerlingen zelf een keuze maken uit het materiaal. Houd de structuur van Levelwerk met de blokken niet aan, maar geef ruimte voor eigen interesses. 
  4. Bekijk samen het gekozen materiaal, snuffel aan de inhoud en maak afspraken over de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd. Voorkom het principe ‘zie maar hoe ver je komt.’ Zeg dat het een probeer-periode is. 
  5. Na die periode evalueer je de gang van zaken en kun je bij een positieve evaluatie het Levelwerk uitbreiden.
  6. Organiseer tijdens het werken met dit materiaal regelmatig een kort gesprek. Geef aan dat je trots bent op de ambitie en het doorzetten. Geef ondersteuning in de werkwijze en geef tips bij moeilijkheden. Laat tegenslag incalculeren.

Succes!!

Jan Kuipers, auteur van Levelwerk.
Back to Top
Gerelateerde producten