Winkelwagen

Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur Cedin

Het onderwijs zou het onderwijs niet zijn als er niet regelmatig nieuwe en fantastische ideeën gelanceerd zouden worden. Echte onderwijsmensen vinden zichzelf vaak meerdere keren opnieuw uit. Zo staan zelfstandig werken en differentiëren al jarenlang centraal bij onderwijsinnovaties.

Eigenlijk kan ik deze mentaliteit wel waarderen. Vanuit de motivatie het beste te willen voor de leerlingen, continu doorgaan met ontwikkelen en vernieuwen. 21e eeuwse vaardigheden

Een andere ‘vernieuwingsdrive’ is de gedachte dat een moderne tijd vraagt om modern onderwijs. Om te anticiperen op de toekomst zijn er 21e eeuwse vaardigheden gedefinieerd: communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociaal en culturele vaardigheden, zelfregulering, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (SLO, 2017).

In eerste instantie reageerde ik er enthousiast op. Dit zijn echt nieuwe invalshoeken, dacht ik. Veel ICT, vanuit de leerbehoefte van het kind werken, vanuit open problemen én onderzoekend nieuwe dingen leren…

Toch niets nieuws?

Bij nadere beschouwing ontdekte ik dat bepaalde onderdelen, zoals samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, computational thinking, creativiteit en kritisch denken al jaren bij ons kleuteronderwijs horen.

Uit onderzoek van Thijs, Visser en Van der Hoeven (2014) blijkt dat de 21e eeuwse vaardigheden nog niet voldoende tot stand zijn gekomen in het huidige onderwijs. Dat is jammer, omdat het eigenlijk leuke en bekende vormen van onderwijs geven zijn. En heel bruikbaar voor slimme kinderen!

Metacognitief denken van leerlingen

De 21e eeuwse vaardigheden hebben de bedoeling om persoonsgebonden vaardigheden te leren (Duygun, Havermans, Post en Woldberg, 2017). De vaardigheden doen vooral een beroep op het metacognitief denken van leerlingen. Zowel het persoonsgebonden als het metacognitieve niveau van de 21e eeuwse vaardigheden zijn uitermate geschikt voor slimme leerlingen. Sterker nog, de werkwijze vraagt om differentiatie, waardoor deze kinderen kunnen floreren. Door te differentiëren wordt er een match gemaakt tussen de leerervaringen van een leerling en het onderwijsaanbod (Roberts en Inman, 2015).

Levelspel en 21e eeuwse vaardigheden

Levelspel is ontwikkeld voor slimme kleuters, voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe draagt Levelspel bij aan de 21e eeuwse vaardigheden? Door bijvoorbeeld een beroep te doen op één van deze vaardigheden: creativiteit.

In de Levelspelboxen zitten stripboekjes. Eenvoudig te lezen verhaaltjes die door tekeningetjes worden ondersteund. Wanneer de teksten bij de tekeningen worden weggehaald, kan een leerling de teksten zelf invullen. Dat doet een beroep op schrijven en lezen, maar ook op bedenken wat er gebeurt in het verhaal.

SmartGames zijn een ander onderdeel van Levelspel. Deze SmartGames passen helemaal in het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen; welke oplossing is mogelijk en welke strategie kan ik het beste inzetten?

In elke Levelspelbox zit een techniekset. De speciaal ontwikkelde opdrachtkaarten bevatten gerichte techniekopdrachten en doen een beroep op het onderzoekend leren: hoe werken kleine en grote tandwielen ten opzichte van elkaar. En ook, hoe werken zaken die we dagelijks tegenkomen, zoals licht en wind?

Zo zijn er meerdere mogelijkheden binnen een Levelspelbox te bedenken die de 21e eeuwse vaardigheden raken. De 21e eeuwse vaardigheden zijn niet nieuw, wel een meerwaarde in ons denken voor een uitdagend aanbod voor slimme leerlingen. Of eigenlijk voor alle leerlingen.

Sherrill Woldberg

Gerelateerde Berichten