Levelspel geschikt voor groep 3?

Levelspel geschikt voor groep 3?

Levelspel geschikt voor groep 3?

Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur

Een mooie periode van het schooljaar is aangebroken. Leerkrachten kijken vooruit naar volgend schooljaar en willen hun leerlingen de laatste weken nog voldoende bagage meegeven. Daarnaast is het de tijd van schoolreizen, musicals, avond4daagse en warm weer. Kinderen zijn intensiever bezig met activiteiten binnen en buiten school en dit alles maakt deze periode extra inspannend.

De focus van de leerkrachten op volgend schooljaar wordt er niet minder door. Sterker nog, ik spreek in deze periode veel leerkrachten die zorgen hebben over hun slimme kleuters: wel of niet doorstromen naar groep 3?

Overgang naar groep 3

De overgang van kleuters naar groep 3 is en blijft een lastige kwestie. Voor slimme kinderen vind ik het vaak extra moeilijk. Als zij de overstap maken naar groep 3 is er al een ontwikkeling in gang gezet met lezen en rekenen. Hier kan in groep 3 vaak niet naadloos op worden aangesloten. Bovendien hebben deze leerlingen nou eenmaal specifieke leerbehoeften.

Wil je weten hoe je het beste met slimme leerlingen aan het werk gaat? Kijk eens bij de Masterclasses hoogbegaafdheid die ik verzorg.

Of wil je meer weten over andere vormen van onderwijs? Verdiep je dan eens in onze visie OA2SE, dat staat voor: Omvattend, Ambitieus & Aantrekkelijk, Samenhangend onderwijs met Eigenaarschap voor zowel de leerkracht als de leerling. Met OA2SE differentieer je op een natuurlijke manier. De leerbehoefte van de leerling staat daarbij centraal. Als leerkracht initieer je een richting en van daaruit sluit je aan bij de kinderen.

Levelspel: voorbereiding op Levelwerk

De Levelspel boxen 1 en 2 doen vermoeden dat er een box voor groep 1 is en een voor groep 2. Dat kan, maar deze indeling is niet strikt. De boxen zijn van hetzelfde niveau, maar hebben een verschillende inhoud. De enige reden dat er twee boxen zijn ontwikkeld, is dat er zo voldoende materiaal voorhanden is.

Je kunt als leerkracht materiaal uit de boxen zoeken en dat afstemmen op de leerbehoeften van de leerling. Zoek niet alleen een match tussen leerling en materiaal dat de leerling leuk vindt, maar juist iets waar hij/zij van kan leren.

Aanvullende lesstof in groep 3

Bij de overgang naar groep 3 zijn de materialen van beide Levelspel boxen prima mee te nemen. De lesstof die in groep 3 aan bod komt, kan hiermee worden aangevuld. Om de leerling gestructureerd te blijven volgen, is het handig om bij te houden welke spellen, kaarten en werkbladen al gemaakt zijn. Zo is beter in te schatten waar uitdagingen liggen.

Zodra de leerling, bijvoorbeeld in januari, voldoende zelfstandig kan lezen, kan het materiaal uit Levelwerk box 1 (het vervolg op Levelspel) aangeboden worden. Door in het eerste half jaar recht te doen aan de uitdaging die de leerling al kreeg bij de kleuters, verlies je geen ‘motivatie’ als het leren op termijn formeler wordt.

Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur


Gerelateerde trainingen:

OA2SE

Back to Top
Gerelateerde producten