Succes! met ouders: ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines

Succes! met ouders: ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines

Het is ontzettend fijn als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind of school. Dit betekent dat ze ondersteuning geven, regelmatig contact hebben met school en ze belangstelling tonen voor hoe het op school gaat. Uit onderzoek blijkt dat betrokken ouders een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, hun talenontwikkeling en hun prestaties. Ouders kun je dus echt als partner van de school zien.


Je kunt de ouderbetrokkenheid op school vergroten door ouderroutines in te zetten. In het boek 'Succes met ouders' worden 17 routines uitgebreid beschreven. Elke beschrijving is opgebouwd uit een omschrijving, praktijkverhaal, een reflectie op de doelstelling en de opbrengsten en ervaringen van kinderen, ouders en professionals.

Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de succesfactoren zijn en hoe je vanuit de routine een verbinding kunt maken naar andere doelstellingen. Elke beschrijving wordt afgesloten met een aantal tips en reflectievragen. Hieronder beschrijf ik in het kort de eerste zes routines. Uitgebreide informatie en tips kun je in het boek vinden.

Routine 1: welkomgesprek

Een kennismakingsgesprek dat jaarlijks plaatsvindt bij de start van een nieuw schooljaar. In dit gesprek vertellen ouders over hun kind. Tijdens dit gesprek krijg je niet alleen zicht op de verwachtingen, maar ook op de zorgen van ouders. Goede voorbeeldvragen en een voorbeeldbrief kun je als bijlage terug vinden in het boek. Daarnaast krijg je in het hoofdstuk ook goede tips hoe je een dialoog kunt voeren tijdens het welkomgesprek.

Routine 2: Het huisbezoek

Bij ons op school worden alle leerlingen één keer per jaar bezocht, dus niet alleen de kleuters. Tijdens dit moment krijg je ontzettend veel informatie over het kind, de ouder, maar ook de thuissituatie. Door het informele karakter wordt het delen van informatie voor ouders gemakkelijker.

Routine 3: Kijkmomenten in de groep

Een kijkdagdeel is bedoeld als middel om ouders te informeren over het reilen en zeilen in de groep. Een voorbeeld uitnodiging kun je in dit hoofdstuk terug vinden. Wij doen dit in de kleutergroepen. Ouders zijn hier ontzettend positief over.

Routine 4: Het klassenboek

Dit is een boek waarin de werkwijze in de groep wordt beschreven door de kinderen zelf. Dit kun je koppelen aan een kennismakingsavond voor ouders. In het hoofdstuk worden hele leuke ideeen gegeven over hoe je dit kunt vormgeven in de praktijk.

Routine 5: Een rondleiding door kinderen

In plaats van de informatieavond kun je werken met een rondleiding voor ouders door kinderen. Via een wegwijskaart (Zie hoofdstuk 5) vertellen de kinderen over het reilen en zeilen van de school.

Routine 6: De ouderkring

Bedoeld voor ouders om inzicht te krijgen in de doelstellingen van een training sociale vaardigheden. Ouders wonen bijeenkomsten bij en doen samen met de kinderen opdrachten.

Mijn mening

Ik ben ontzettend enthousiast over dit boek. Het is vlot geschreven en makkelijk leesbaar. Hierdoor is het echt een praktisch handboek wat je er snel even bij pakt. Het is echt een aanrader voor directeuren en IB’ers om zo de ouderbetrokkenheid op school te vergroten. Ook als leerkracht kun je een hoop ideeen opdoen om bepaalde ouderroutines in de klas in te zetten. Wat ik zo fijn vind is dat er geen lange bladzijden tekst in staan. Tekst wordt bijvoorbeeld weergegeven op een post-it blaadje of via een klein kader. Er staan daarnaast veel mooie foto’s in, die weer unieke doorkijkjes geven naar de praktijk. Het is ook ontzettend leuk om de ervaringen uit de praktijk van ouders, leerlingen en professionals terug te lezen.

Linda Willemsen

Juf Linda


Linda Willemsen is het gezicht achter klasvanjuflinda.nl en zet zich in voor spelenderwijs ontdekken en leren. Ze werkt drie dagen per week in groep 3/4 op een basisschool in Veenendaal. Daarnaast houdt ze zich bezig met auteurswerk en heeft ze de Master SEN richting gedragsspecialist afgerond.

Back to Top
Gerelateerde Berichten
Gerelateerde producten