Winkelwagen

Levelwerk in groep 3

Levelwerk in groep 3

Levelwerk in groep 3

Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

Veel scholen bieden slimme kinderen in groep 3 Levelwerk aan. Levelwerk zet in op een hoog niveau, met pittige opdrachten en zetten kinderen aan tot ‘leren leren’. We krijgen van tijd tot tijd vragen over Levelwerk in deze groep.

Vragen die we vaak krijgen zijn:

- Welk niveau is minimaal vereist om goed met Levelwerk te kunnen werken?
- Op welke wijze kunnen we starten in het eerste halfjaar?
- Moeten we alles uit Levelwerk aanbieden?

Kinderen in groep 3 kunnen starten met Levelwerk als het beeld van de leerling eind groep 2 als volgt is:

- Diagnose met behulp van de SiDi-3 of DHH:

  • Beeld op ‘Leervermogen’ hoog  


- Scores I of II op (dóór)toetsen CITO (eind groep 2):

*Rekenen

  • Rekenen en wiskunde 3-8: M3 – E3     


*Taal

  • Leestempo /DMT (3-8): M3 - E3
  • Woordenschat en begrijpend luisteren: M3 - E3


Indien er sprake is van een voorsprong in groep 3, maar de lees- en/of schrijfvaardigheid nog niet goed genoeg is om in het geheel met Levelwerk te starten, raad ik aan om in de eerste twee blokken van Levelwerk te starten met het materiaal, waarbij schrijven en lezen nog niet wordt gevraagd. Dit kunnen opdrachten uit Pienter map 2 zijn en de en ‘allerlei’ opdrachten.

Je kunt bij andere opdrachten gebruikmaken van een laptop/tablet in plaats van de leerling te laten schrijven. Als derde optie is het aan te raden om nog een half jaar door te gaan met de Levelspel opdrachten uit groep 1-2. Deze materialen kennen een opklimmende moeilijkheidsgraad en de leerlingen zijn daar in groep 2 nog lang niet mee klaar.

Na de kerstvakantie kun je vervolgens starten met blok 2 of 3, waarbij langzaam wordt toegewerkt naar het totale pakket. Vanaf de meivakantie zouden deze kinderen het laatste blok van groep 3 moeten kunnen maken.

Jan Kuipers, onderwijsadviseur Cedin

 

Gerelateerde Berichten