Levelwerk in groep 3

Levelwerk in groep 3

Levelwerk in groep 3

Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid

Veel scholen bieden slimme kinderen in groep 3 Levelwerk aan. Levelwerk zet in op een hoog niveau, met pittige opdrachten die kinderen aanzetten tot ‘leren leren’. We krijgen van tijd tot tijd vragen over Levelwerk in deze groep.

Vragen die we hierover ontvangen zijn:

Welk niveau is minimaal vereist om goed met Levelwerk te kunnen werken?
Op welke wijze kunnen we starten in het eerste halfjaar?
Moeten we alles uit Levelwerk aanbieden?

Kinderen in groep 3 kunnen starten met Levelwerk als het beeld van de leerling eind groep 2 als volgt is:

Diagnose met behulp van de Sidi PO of DHH
• Beeld op ‘Leervermogen’ hoog

Scores I of II op (dóór)toetsen CITO (eind groep 2)
• Rekenen en wiskunde 3-8: M3 – E3
• Leestempo /DMT (3-8): M3 - E3
• Woordenschat en begrijpend luisteren: M3 - E3

Als er sprake is van een voorsprong in groep 3, maar de lees- en/of schrijfvaardigheid nog niet goed genoeg is om in het geheel met Levelwerk te beginnen, start dan met het materiaal van de eerste twee blokken, waarbij schrijven en lezen niet worden gevraagd. Kies opdrachten uit Pienter - map 2 en de ‘allerlei’ opdrachten.

Bij andere opdrachten kun je gebruikmaken van een laptop/tablet in plaats van de leerling te laten schrijven. Als derde optie is het aan te raden om nog een half jaar door te gaan met de Levelspel opdrachten uit groep 1-2. Deze materialen kennen een opklimmende moeilijkheidsgraad en de leerlingen hebben in groep 2 meestal nog niet alle opdrachten gemaakt.

Na de kerstvakantie kun je starten met blok 2 of 3 van Levelwerk, waarbij langzaam wordt toegewerkt naar het totale pakket. Vanaf de meivakantie zouden deze kinderen het laatste blok van groep 3 moeten kunnen maken.

Jan Kuipers, specialist hoogbegaafdheid

Back to Top