Winkelwagen

De Zilveren Weken van 2021

De Zilveren Weken van 2021

De Zilveren Weken van 2021

Boaz Bijleveld, auteur van De Gouden Weken

Vol goede moed zijn we weer begonnen. Voor mij natuurlijk een uitgelezen kans om juffen, meesters en docenten nog wat te prikkelen.

Omdat we digitaal gaan starten, zou het leuk zijn om een anekdote-quiz te doen over het afgelopen half jaar. Daarbij kun je denken aan leuke, gekke en kenmerkende momenten met de klas (een variant op een ‘whodonnit’ detectiveverhaal). Een app als Kahoot leent zich daar goed voor. Je kunt de quiz ook gebruiken om te reflecteren, bijvoorbeeld met een keuzelijst waarmee je kunt stemmen op de leukste les(onderdelen). Deze momenten kun je dan weer gebruiken om te verdiepen. Wat maakte dat...

Op pagina 134 van De Gouden Weken 2.0 staat een leuke coöperatieve werkvorm, specifiek voor De Zilveren Weken aftrap, zoals gezien bij Lessonup. Het verschil is dat je de groepjes nu digitaal indeelt. Afhankelijk van het medium dat je gebruikt en de mogelijkheden daarvan pas je de uitvoering aan.

Om het groepsproces nog verder te stimuleren, kun je een variant doen op het in groepjes maken van een gezamenlijke nieuwjaars-/goede voornemens tekening. Iedereen mag (zo nodig om beurten) op zijn deel en aanvullend op de lijnen van de ander, verder tekenen op een digitaal whiteboard of flap. Vergeet vervolgens niet te reflecteren op hoe het eindresultaat tot stand kwam.

Ook een app als TikTok sluit goed aan bij de belevingswereld van (bovenbouw) kinderen. Los van alle privacygevoelige bezwaren, want die zijn er, is het een veelgebruikte, populaire app. Dus als de app dan toch massaal gebruikt wordt, is het misschien zinvol om een klassenchallenge te bedenken. Ook zonder TikTok kun je natuurlijk leentjebuur spelen en een muzikale danschallenge organiseren om het nieuwe jaar in te luiden.

Energizer ‘ei inpakken’

Op bladzijde 106 van De Gouden Weken 2.0 staat de energizer ‘ei inpakken’ beschreven. Het doel is dat de kinderen proberen om een ei zo te verpakken, dat het van een bepaalde hoogte heel blijft (brandtrap, klimrek, raam eerste verdieping). Eventueel kun je de opdracht in twee varianten uit laten voeren. Zonder overleg of plan van aanpak, gevolgd door een herhaling mét overleg en plan van aanpak. Deze werkvorm kun je prima thuis uit laten voeren. Je moet er dan voor zorgen dat ieder (groepje) een ei heeft en een aantal materialen om het mee in te pakken. Eventueel doe je de uitvoering niet live, maar laat je filmpjes maken van het experiment. De kids kunnen dan eventueel naar buiten of in een schuur (als het ei niet heel blijft, wordt het natuurlijk een kledderboel). Hierop kun je reflecteren conform de vragen bij de Marshmallow Challenge die ik in De Gouden Weken 2.0 heb gezet en ook in eerdere blogs wel heb beschreven.

Scholen weer open

Wanneer de scholen weer opengaan, is nu nog een vraag. Hoe dan ook, zodra je weer fysiek les kunt geven is het natuurlijk heerlijk om weer eens lekker wild en gek te doen. Als er iets is wat ze missen, dan is dat het wel. Doe eens een extra keertje apekooien of kies voor een variant van de website Spelles, zoals de Fortnite variant. Laat ze klimmen, klauteren, winnen en verliezen en... vergeet niet de groepjes door te wisselen en waar mogelijk te regisseren.

Groepsvorming is een continu proces, dat zich niet laat inperken door de eerste weken na een vakantie. In een tijd waarin iedereen het liefst in zijn eigen (sociale media) bubbel blijft hangen, is het mede aan ons om dat te doorbreken en te (leren) luisteren en samenwerken. Blijf je groep onderhouden, zoals je dat met je eigen moestuintje zou doen: werkend vanuit het besef dat leren pas lukt als de sfeer goed is. En dat bereik je naast goede gesprekjes en afspraken met elkaar ook door goed voorbereide, afwisselende lessen.

Want bekend, maakt bemind ;)

Veel plezier!

Boaz Bijleveld, auteur van De Gouden Weken

Gerelateerde Berichten